Czech Republic

Chyběl nám kontaktní gól, mrzí trenéra fotbalistů Chrudimi

„Støídání mìlo taktickı zámìr, protože Juliš nemá úplnì natrénováno, Látal mìl virózu a šel hrát po jednom tréninku, takže jsme s tím takhle poèítali, nebylo to tak, že by hráli špatnì,“ hodnotil vıkon mladıch útoèníkù trenér Chrudimi Jaroslav Veselı pro ÈT sport. „Juliš mìl šance, Látal taky urèitì nezklamal,“ dodal chrudimskı trenér.

Skóre otevøel ze standardní situace v devìtadvacáté minutì nikım nehlídanı Jan Silnı, druhı gól Líšeò pøidala za pùl hodiny. Z volného pøímého kopu nedal Jaroslav Málek svou støelou brankáøi Zímovi šanci. „Krásnì to trefil, èasto se mu to takhle nepovede, já mu nevìøil, ale dal to krásnì,“ žertoval trenér Líšnì Leoš Kalvoda.

„Hráèùm jsem pøed zápasem øíkal, že budu hodnì naštvanı, jestli tenhle zápas prohrajeme ze standardních situací nebo z rychlého protiútoku, bohužel jsme ale utkání prohráli ze tøí standardek, ze hry bychom gól tìžko dostali,“ komentoval obdržené branky Veselı.

„Mìli jsme dobrı vstup do utkání, minimálnì první pùlku poloèasu jsme hráli dobøe, chybìlo nám ale nìjaké vyústìní a soupeø hrozil z protiútokù. Ve druhé èásti utkání jsme mìli územní pøevahu, ale v postupném protiútoku zas tak silní nejsme a hosté chytøe èekali na standardku nebo na protiútok a chybìl nám kontaktní gól. Prohra byla krutá vùèi hráèùm, dali do toho, co mohli, soupeø nám støelil tøi branky a vyhrál zaslouženì,“ hodnotil utkání Veselı.

Chrudim se aktuálnì nachází po osmnácti odehranıch zápasech na 5. pøíèce s tøiceti body. Líšeò je s 37 body na druhém místì. Vıchodoèeši odehrají další utkání ve støedu od 17.00 na domácí pùdì proti lídrovi tabulky Hradci Králové, kterı má stejnì bodù jako Líšeò, ale o dva zápasy ménì. Je tedy velká šance, že se v pøíští sezonì budou fotbalisté Hradce Králové opìt prohánìt po ligovıch trávnících.

Football news:

Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia