Czech Republic

Chudý fotbal, čtyři zápasy jen dva góly. Raduje se Slavia a Jablonec

Slavia minimálnì do støedeèního veèer utekla Plzni na jedenáct bodù, druhý tým tabulky hraje na Spartì.

Slávisté vyhráli teprve druhý jarní zápas z pìti, po více než dvoumìsíèní vynucené pøestávce vypadala jejich hra líp než v únoru a v bøeznu.

„Po té pauze a všem, co se dìlo v posledním týdnu, kdy nám odpadl pøípravný zápas, jsem rád za vítìzství, ale i za to, jak se kluci prezentovali. Nejenom hrou, ale i pohybem, dynamikou. Je to takový krok do neznáma, hráli jsme skoro po tøech mìsících ostrý zápas. Mùžete se pøipravovat, jak chcete, ale nikdy nevíte, jak zápas bude vypadat,“ poznamenal slávistický trenér Jindøich Trpišovský.

V Mladé Boleslavi si slávisté vytvoøili nìkolik velkých šancí, sám Tecl mìl tøi, ale promìnili jen jednu jedinou: drobný Ševèík hlavièkoval na zadní tyèi do proti pohybu brankáøe Šedy.

Po pøestáve zlobila i Boleslav, Ladra nechal ze dvou krokù vyniknout brankáøe Koláøe, Budínský z velmi pozice míøil nad. Závìr už slávisté dohráli s pøehledem.

„Kluci dnes pøedvedli skvìlý výkon, nejen herní, ale i mentální. Proti pøedcházejícím jarním zápasùm jsme mìli skvìlou organizaci hry a všechno si to sedlo. Hroznì mì tìší, že tam nebyl ani jeden slabší individuální výkon. Všichni hráèi zahráli špièkovì nebo velice dobøe,“ øekl Trpišovský.

Po sobotním duelu Teplic s Libercem, které dohrály odložené utkání 23. kola, nabírá Fortuna liga zbìsilé tempo.

Pøíbram se z poslední pøíèky ne a ne vyhrabat, zatím k vítìzství nepomohl ani nový kouè Pavel Horváth, který pøi své ligové premiéøe uhrál bod. Ale zase proti silnému Baníku. Chybìly šance, jednu z mála promarnil hostující veterán Baroš. Proti Stronatimu skvìle zasáhl pøíbramský gólman Melichar, ligový debutant.

Jablonec hraje v sobotu na Slavii, na cestu do Prahy se vybavil tøemi body ze zápasu proti Zlínu. Vystøelil je obránce Holík po pùlhodinì. Takøka celou druhou pùli se domácí bránili v deseti po vylouèení Plechatého, který faulem napravoval pøehmat kolegy ze stoperské dvojice Jugase.

I Zlín mìl vedl nový kouè, spíš staronový. Bohumil Páník se do klubu vrátil po dvou letech, naposled vedl Baník, kde loni po podzimu skonèil. 

Horváth i Páník byli jmenováni po 24. kole ve chvíli, kdy se soutìž kvùli pandemii koronaviru pøerušila.

Pìtadvacáté dìjství pokraèuje ve støedu rovnìž ètyømi zápasy, šlágrem je souboj Sparty s Plzní.

Souhrn èlánkù, výsledkù a online reportáží

Football news:

Benzema scored his 19th La Liga goal. Messi Has 22
Belotti is the first Torino player in 43 years to score at least 15 goals in two consecutive seasons
Martial became the tenth Manchester United player to score 50 goals in the Premier League
Atletico and Sevilla entered the Champions League, Villarreal lost chances
Annibale Frossi – the forgotten legend of Inter. Played in huge glasses, scored at the Hitler Olympics and narrowly escaped the war in Ethiopia
Sane had his first training session in Bayern
Manchester United have made the same starting line-up in five consecutive Premier League games for the first time in 27 years