Czech Republic

Charlie Hebdo je opět terčem nenávisti. Členka redakce musela opustit domov

„Mìla jsem deset minut na to, abych se sbalila a opustila svùj domov. Deset minut na to, abych se vzdala èásti svého života, to je trochu málo, je to velmi kruté. Domù už se nevrátím,“ øekla Bretová tıdeníku Le Point.

Bretová pracuje v èasopise Charlie Hebdo jako øeditelka personálního oddìlení. Ochranku má už pìt let. Dostala ji poté, co v lednu 2015 vtrhli do redakce dva islámští radikálové, bratøi Chérif a Said Kouachiovi. Zastøelili tehdy 11 lidí pøímo v redakci a jednoho policistu pøed budovou. Teroristy policie pozdìji zabila.

Na poèátku záøí zaèal v Paøíži proces se skupinou 14 lidí obžalovanıch z podílu na atentátu na Charlie Hebdo a souvisejícím teroristickém útoku na židovskı obchod s potravinami. Satirickı èasopis v den zaèátku procesu znovu otiskl karikatury proroka Mohameda, které jako první v roce 2005 zveøejnil dánskı deník Jyllands-Posten.

Podle agentury AFP policisté popsali vıhrùžky, které minulé pondìlí Bretová obdržela, jako „jasné a detailní“. Podle ní ale nejde zdaleka o jediné hrozby. „Od poèátku procesu a po novém otištìní karikatur jsme dostali rùzné ohavnosti vèetnì hrozeb od Al-Káidy a vızev, aby nìkdo dokonèil práci bratrù Kouachiovıch,“ øekla tıdeníku Le Point Bretová.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points