Czech Republic

Čeští futsalisté v kvalifikaci ME vyzvou obhájce zlata Portugalce

Po pøelosování kvalifikaèní skupiny se mìli Èeši na úvod dvakrát støetnout s Norskem. To ale kvùli protiepidemickım opatøením nemohlo uspoøádat domácí duel a chtìlo hrát dvakrát v ÈR. Seveøané ale v danıch termínech do Brna nedorazili, takže svìøenci trenéra Tomáše Neumanna získali šest bodù za dvì kontumaèní vıhry 5:0 a vedou tabulku.

Èeští futsalisté nyní mìli letìt do Portugalska a v odvetì hostit obhájce evropského zlata na domácí palubovce. Kvùli pandemii ale byla obì utkání na poslední chvíli pøesunuta do Lodže, kde se odehrají také souboje Polska s Norskem.

„Všichni víme, že žijeme ve velice tìžké dobì a my nìkteré vìci neovlivníme. Hraje se bez divákù a domácí prostøedí tak nehraje takovou roli jako s fanoušky na tribunì. Hlavnì bych si pøál, aby se vùbec hrálo,“ uvedl trenér Neumann v tiskové zprávì.

Portugalci na úvod osmé skupiny doma pøekvapivì remizovali s Polskem 2:2, pak sice v odvetì zvítìzili 3:0, ale mají o dva body ménì než èeskı vıbìr. Mužstvo z Pyrenejského poloostrova je favoritem, pøestože mu bude chybìt zranìnı hvìzdnı kapitán a šestinásobnı nejlepší futsalista svìta Ricardinho.

„Cestu nám ukázali Poláci. Musíme hrát velmi peèlivì v obranì, dobøe se zajišovat, bıt rychlí v pøesunech, silní na míèi a kvalitnì zakonèovat. Samozøejmì, že se musíme vyvarovat chyb a musíme podat vıkon na hranici našich možností,“ upozornil Neumann.

„Budu spokojenı, když se po každém zápase budu moct podívat každému hráèi do oèí a øíct si, že jsme odvedli dobrou práci, nemáme se za co stydìt. Když k tomu pøibude nìjakı ten bodík, bude to k plusu,“ dodal reprezentaèní trenér, jehož svìøenci v listopadové baráži postoupili pøes Chorvatsko na mistrovství svìta.

Na evropskı šampionát 2022 v Nizozemsku se kvalifikují vítìzové osmi skupin a šest nejlepších celkù z druhıch míst. Dva nejhorší tımy na druhıch pozicích si o postup zahrají v baráži.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)