Czech Republic

Čeští fotbalisté zůstali v žebříčku FIFA na 45. místě, dělí se se Skotskem

Èeskı tım v øíjnu odehrál tøi venkovní zápasy. Nejprve v pøípravì zvítìzil 2:1 na Kypru, následnì v Lize národù vyhrál totožnım vısledkem v Izraeli a poté ve stejné soutìži podlehl 0:1 ve Skotsku. Bìhem srazu z mužstva postupnì kvùli koronavirovım opatøením vypadlo sedm hráèù a v posledním duelu scházel i hlavní trenér Jaroslav Šilhavı.

Z èeskıch soupeøù v Lize národù si nejvíce polepšil Izrael, kterı se posunul o pìt míst na 88. pozici. Skotové poskoèili o ètyøi pøíèky a mají stejnì bodù jako Šilhavého svìøenci. Slováci naopak klesli o jedno místo na 37. pozici.

Už pøes dva roky vévodí žebøíèku Belgièané. Prvních pìt míst zùstalo nezmìnìno, na šestou pozici poskoèili Španìlé. Nejvìtší posun se povedl Maltì, která si polepšila o šest pøíèek na 180. místo.

Poøadí fotbalovıch reprezentací v žebøíèku FIFA

k 22. øíjnu (v závorce pøedchozí umístìní)

1. (1.) Belgie 1765 b., 2. (2.) Francie 1752, 3. (3.) Brazílie 1725, 4. (4.) Anglie 1669, 5. (5.) Portugalsko 1661, 6. (7.) Španìlsko 1639, 7. (6.) Uruguay 1637, 8. (9.) Argentina 1636, 9. (8.) Chorvatsko 1634, 10. (10.) Kolumbie 1631, 11. (11.) Mexiko 1625, 12. (12.) Itálie 1612, 13. (16.) Dánsko 1610, 14. (14.) Nìmecko 1607, 15. (13.) Nizozemsko 1596, 16. (15.) Švıcarsko 1589, 17. (17.) Chile 1570, 18. (19.) Polsko 1568, 19. (18.) Švédsko 1558, 20. (21.) Wales 1550, ...45. (45.) Èesko a (49.) Skotsko 1446.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better