Czech Republic

Český fotbal i příští rok vyšle do pohárů pět týmů. Dál už to bude problém

První a druhı tım Fortuna ligy do kvalifikace o Ligu mistrù, vítìz poháru do 3. pøedkola Evropské ligy.

Tøetí a ètvrté (páté) mužstvo první ligy pùjdou do pøedkola nového pohárové soutìže, tzv. Evropské konfederaèní ligy, což je v hierarchii až tøetí úroveò.

Tuzemské kluby získaly definitivní jistotu po úterním vyøazení posledního švıcarského celku v konèícím roèníku soutìží UEFA Basileje, která ve ètvrtfinále Evropské ligy prohrála se Šachtarem Donìck 1:4.

I díky tomu udržely v žebøíèku národních koeficientù UEFA 15. místo, které jako poslední znamená právì pìt úèastníkù v pohárech.

Èeské tımy v konèící sezonì evropskıch pohárù získaly jen 2,5 bodu a zažily nejhorší roèník za posledních jedenáct let. V základní skupinì hrála na podzim jen mistrovská Slavia a poprvé od sezony 2014/2015 nemìl tuzemskı fotbal zástupce v jarní èásti.

Lépe si vedly napøíklad i kluby z Lucemburska, Arménie èi Ázerbájdžánu. I tak se Èesko v poøadí národù propadlo z vıchozí 13. pozice pøed sezonou jen o dvì místa, protože v úterı byl vyøazen poslední zástupce ze všech pronásledovatelù. Pøed šestnáctım Kyprem udržely tuzemské kluby náskok 0,55 bodu a pøed sedmnáctım Švıcarskem pak 0,9 bodu.

Aby minimálnì patnáctou pøíèku udržely i pro další roèník, musí však vıraznì zabrat v nadcházející sezonì, do které vysílají rovnìž pìt mužstev.

Sparta je podle všeho už nyní úèastníkem skupinové fáze Evropské ligy, by chybí oficiální dokument z UEFA.

Slavii a Plzeò èeká kvalifikace o Ligu mistrù. Pokud vyøadí svého prvního soupeøe, mají jistotu rovnìž skupiny Evropské ligy.

Plzeò už za dva tıdny 26. srpna v 2. pøedkole hraje v Alkmaaru a když pùjde dál, jako úèastník 3. pøedkola nemistrovské èásti kvalifikace by i v pøípadì vyøazení v pohárech na podzim pokraèovala.

Slavia zatím neví, jestli zaène v 3. nebo 4. pøedkole mistrovské èásti kvalifikace. Pokud Lyon nevyhraje Champions League, slávisté se posunou do závìreèného pøedkola a tím získají jistotu Evropské ligy. Dál však budou usilovat o mnohem lukrativnìjší Ligu mistrù.

Jablonec a Liberec vstoupí do 2. pøedkola Evropské ligy.

V novém roèníku se bude hrát o nasazení do sezony 2022/23 a Èesko se podle propoètù pøed startem zaèínající sezony propadlo až na 20. místo, které znamená jen ètyøi zástupce v pohárech.

Pouze mistr by si zahrál kvalifikaci Ligy mistrù, další tøi celky by èekalo pøedkolo konfederaèní ligy. Propad zpùsobil odeèet nadprùmìrné sezony 2015/2016, ve které tuzemské tımy uhrály 7,3 bodu. Na klíèovou 15. pozici ztrácí Èesko 3,75 bodu, což je v pøepoètu na koeficient devìt vıher a jedna remíza.

Football news:

Neuer on winning the German super Cup: scoring 3 goals is always impossible. Fortunately, Kimmich scored
Vasin's agent that the ex-coach of Khimki Gunko refused the player: I don't know anything about it. Maybe he was offered a taxi driver
Shomurodov will sign a 4-year contract with Genoa. Medical check - up-on Friday
Vinicius was offside, but the ball was last touched by a Valladolid defender. Ex-referee Andujar Oliver on Real Madrid's goal
Muller is the most decorated German in history. Won the 27th trophy and overtook Schweinsteiger
Pep Guardiola: city are still far from their best form. We have dropped 10 players
Zidane on Jovic's future: anything can happen. I can't say anything until the window closes