Czech Republic

Česko získá sto tisíc dávek vakcíny od států EU, dorazí příští týden

„Díky solidaritì EU obdržíme pøíští tıden 100 000 dávek vakcíny Pfizer navíc. Mùžeme rychleji oèkovat teï, když to nejvíc potøebujeme,“ oznámil Babiš a podìkoval unijním státùm a Evropské komisi.

Firma Pfizer podle serveru IHNED.cz v posledních dnech zrychlila vırobu vakcíny, takže dodá Evropské unii více dávek, než pùvodnì slíbila. Unijní státy schválily, že èást tìchto dávek dodanıch navíc se nyní nerozdìlí podle poètu obyvatel mezi všechny zemì EU. Dostanou je pøednostnì státy, které o to kvùli obtížné epidemické situaci na svém území požádaly.

Kromì Èeska podle serveru získá 100 000 dávek navíc ještì Slovensko a Rakousko.

Èesko mìlo podle pùvodní spoleèné unijní objednávky dostat asi tøi miliony dávek vakcíny Pfizer/BioNTech. Kromì této látky se v zemi oèkuje již také vakcínami Moderna a AstraZeneca.

Již døíve slíbilo Èesku poslat 15 000 dávek vakcíny AstraZeneca Sasko. Ty z Nìmecka do Karlovarského kraje dorazily v úterı. Také z Izraele už v pøedchozích dnech vojáci pøivezli 5 000 dávek vakcíny Moderna.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup