Czech Republic

Česko je druhé na světě v poměrném počtu mrtvých za týden, hůře na tom byla jen Andorra

Podle údajù deníku The New York Times (NYT) je Èeská republika podle poètu úmrtí na 100 000 obyvatel za uplynulı tıden už na druhém místì ve svìtì za malou Andorrou. Celkovì je ÈR v poètu úmrtí od zaèátku pandemie na 100 000 obyvatel na 46. místì (ještì minulı tıden byla na 61. místì) na svìtì, v rámci Evropské unie pak na 11. místì (minulı tıden byla na 14. místì). Nejhùøe jsou na tom v EU Belgie a Španìlsko.

Zemì s nejvíce úmrtími na 100 000 obyvatel za uplynulı tıden:

zemì úmrtí celkem úmrtí celkem na 100 000 obyvatel úmrtí za poslední tıden úmrtí za poslední tıden na 100 000 obyvatel

Zemìúmrtí celkemcelkem na 100 tisíc obyvatelúmrtí za poslední tıdenúmrtí za poslední tıden na 100 tisíc obyvatel
Andorra69901013,0
Èeská republika1971196886,5
Argentina28 3386426155,9
Èerná Hora25541274,3
Bahamy13034164,1
Aruba363443,8
Moldavsko1654471053,0
Arménie114539893,0
Severní Makedonie88342623,0
Maïarsko1352142672,7
Belgie10 658932992,6
Írán31 9853921152,6
Bosna a Hercegovina106532852,6
Rumunsko6245324962,5
Kolumbie298026011862,4
Tunisko78472722,4

Zdroj: The New York Times; nakit.cz/koronadata

Football news:

Berg reached the Champions League group at 34 - probably the last one in his life. And I chewed out that very victory for Krasnodar
Ronaldo scored the 750th goal of his career. 450 of them are for real
Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries