Czech Republic

Česko bude mít do konce týdne 1969 dávek remdesiviru, řekl Prymula. Část dodávky již dorazila

„Remdesivir byl standardním zpùsobem objednán, a v tuto chvíli už dorazila první dodávka, která je ve vıši 960 dávek,“ uvedl Prymula. Dalších více než tisíc dávek by podle nìj mohlo dorazit do konce tıdne, možná už ve støedu. „Takže tady budeme mít celkem 1969 dávek, což jsou dávky, které jsou v rámci programu, kterı tady byl, které jsou pro Èeskou republiku zadarmo,“ dodal Prymula.

Dodávky spravuje lékárna Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). „V úterı pøišlo 960 ampulí a zítra (ve støedu) by mìlo pøijít 1009 ampulí léku remdesivir,“ potvrdila mluvèí VFN Marie Heømánková. Zásoby jsou podle ní asi na deset dní. „Dostáváme 30 až 35 žádanek o tento lék dennì,“ dodala. Vìtšinou se podává jednomu pacientovi deset dávek léku.

V Nemocnici na Bulovce podle mluvèí Simony Krautové podali remdesivir od zaèátku epidemie 43 pacientùm. V úterı odpoledne mìla tamní lékárna zásobu pro jednoho dalšího. Ve Fakultní nemocnici v Motole byl lék podán 20 nemocnım. Pùvodnì lékaøi podávali tento lék jen v tìchto tøech pražskıch nemocnicích a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brnì, pozdìji o nìj mohly žádat i další nemocnice v regionech.

Další jednání o dodávkách léku od firmy Gilead Sciences vede Evropská unie. „Tady není pøímá linka, že by ministerstvo zdravotnictví jednalo s vırobcem,“ vysvìtlil Prymula. Firma podle nìj dává k dispozici až dva miliony dávek a Èeská republika je bude prostøednictvím unie nakupovat.

O to, že remdesivir v nemocnicích dochází, informoval Èeskı rozhlas v pondìlí na základì informací Sekce nemocnièních lékárníkù a vedoucího lékaøe Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Martina Balíka. Mluvèí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štìpanyová v pondìlí na dotaz  sdìlila, že remdesiviru je dost pro všechny pacienty, kteøí ho potøebují. Ministerstvo podle Štìpanyové provedlo vèas všechny kroky, potøebné pro zajištìní dalších dodávek léku.

Covid-19 má u vìtšiny lidí lehèí prùbìh. V poslední dobì však v Èesku znaènì vzrostlo množství hospitalizovanıch. Poèet lidí, kteøí s covidem-19 skonèili v nemocnici, se podle posledních údajù ministerstva zdravotnictví zvıšil od zaèátku záøí zhruba pìtinásobnì na 820. Na více než pìtinásobek stoupl i poèet hospitalizovanıch, kteøí jsou ve vážném stavu. Podle ministerstva jich je 187.

Football news:

Calm down, dad, I'm not on the field yet! 😂 . Rodrigo joked about Modric's pass in the out when the Brazilian came on as a substitute
Luka Modric: I'm too old to go back to Tottenham. I want to play for a few more years
Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break
Adama Traore turned down NFL scouts as a child to become a football player