Czech Republic

České fotbalistky si o premiérovou účast na ME zahrají se Švýcarskem

Èeskı tım se se Švıcarkami utkal v pøedchozí evropské kvalifikaci. V prosinci 2015 prohrál venku vysoko 1:5 a v domácí odvetì v èervnu 2016 utrpìl další debakl 0:5.

„Je to jeden z nejt잚ích soupeøù, kterého jsme mohly dostat. Víme, že ten tım je kvalitní, skládá se z nìkolika holek, které pùsobí v zahranièních velkoklubech. Jde o velmi zkušeného soupeøe, ale nemìní to nic na tom, že budeme chtít postoupit,“ uvedla pro web FAÈR èeská kapitánka Lucie Voòková.

„Dáme do toho všechno. Myslím si, že to bude jeden z životních zápasù nejen pro mì, ale pro celı tım. Já doufám, že se na nás koneènì usmìje štìstí a postoupíme na velkı šampionát,“ dodala Voòková.

Èeskı celek si zahraje play off kvalifikace potøetí v historii. Pøi obou pøedchozích úèastech v baráži v letech 2005 a 2009 reprezentantky nestaèily na Itálii.

V uplynulé kvalifikaèní skupinì skonèily Radovy svìøenkynì za Španìlkami a nevešly se mezi tøi pøímo postupující tımy z druhıch míst. Na šampionát v Anglii v roce 2022 prošlo i devìt vítìzù skupin.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)