Czech Republic

Češka ze Švédska jde vychytat Švédky: Těším se, spoluhráčky fandí nám

Velké hecování neprobíhá, nebo v nominaci soupeøek nemá žádnou paraèku z klubu. Ale co je netradièní: ve Kristianstadu prı budou mít neèekané preference. „Pár lidí mi øeklo, že nám budou fandit víc než Švédsku. Asi mì mají radši,“ usmívá se Kudláèková.

Brankáøka je – moderní sportovní hantırkou – klasickı rozdílovı post. Èasto ten, kterı rozsekne vyrovnané duely. Èesko mìlo na Euro do Dánska odjet s vyrovnanou dvojicí, jenže opora Lucie Satrapová si zaèátkem listopadu ošklivì poškodila koleno. Spousta slz, jasná stopka pro šampionát.

„Ten zápas jsem vidìl, bylo mi to víceménì hned jasné. Nebylo mi moc dobøe,“ líèí kouè národního tımu Jan Bašnı. „Ne kvùli tomu, kdo bude chytat, ale kvùli ní. Zranìní u vrcholovıch sportovcù a zvl᚝ u házenkáøek je od léta velké množství. V podstatì za to nemùžou, pøíprava není ideální a nedá se s tím nic dìlat.“

A tak pøichází èas pro rodaèku z Prahy, nìkdejší slávistku Kudláèkovou, záda jí kryjí talenty Karin Øezáèová a Sabrina Novotná.

„Speciální utkání a vùbec specifickı šampionát,“ øíká nová jednièka. Tìší se na novou roli i na pikantní úvod. „Nevím, jestli to bude mùj nejvìtší zápas za nároïák. Ale døív jsem zaskakovala za Lúcu – když nìco hoøelo, zkusíš to uhasit. Teï to bude úplnì jiné. Jdu do toho v jiné pozici než na pøedchozích akcích.“

pøíloha iDNES.cz

Na minulém Euru v roce 2018 dostala za tøi duely ve skupinì prostor na celkem 54 minut. Kolik jich bude teï?

„Petra je samozøejmì v pozici jednièky, je dost motivovaná, soupeøky zná. Ale to neznamená, že odchytá celé ona,“ oèekává Bašnı. To ostatnì už ve špièkové házené 21. století pøi její nároènosti ani není zvykem. Ale kdyby náhodou… „Chytat 60 minut není úplnì bìžné, ale možné ano. Fyzicky jsem pøipravená. Brankáøskı post je specifickı, dá se zvládnout úplnì v klidu,“ soudí Kudláèková.

První duel šampionátu je zase specifickı tím, že pøíprava cílí právì k nìmu. „Je na nìj víc èasu, celı tıden,“ øíká èeská gólmanka, jež vìøí ve dvì vìci.

Ve vítìzství v minisoubojích s protivnicemi ze stejné soutìže: „Snad bude spíš moje vıhoda, že soupeøky znám, ne jejich. Pracuju s tím.“

A v možnostech sebrat Švédkám postup ze skupiny, z níž dál projdou tøi nejlepší ze ètyø. „Jestli vede šance pøes nì? Nerada bych to zakøikávala, ale na papíøe se to tak asi jeví, kdybych si musela vybrat.“

Proto je pøipravená kouzlit, aby to dobøe dopadlo.

Football news:

Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season