Czech Republic

Česká atletika smutní, nadějný devatenáctiletý běžec spáchal sebevraždu

„S nezmìrnım zármutkem a bolestí v našich srdcích oznamujeme, že ve ètvrtek 24. záøí 2020 tragicky ukonèil svùj život vynikající bìžec a skvìlı kamarád, atlet Ondra Hodboï. Ondro, zùstává tu po tobì obrovské prázdno... Poslední rozlouèení probìhne v pátek 2. øíjna v 11:30 v nymburském krematoriu,“ píše se od pátku na oficiálních stránkách oddílu.

Informace se záhy rozletìla do svìta, s kondolencí pøispìchal i oficiální facebookovı profil Èeské atletiky.

Hodboï byl talentovanı èeskı bìžec a sbíral úspìchy. Namátkou - na evropském šampionátu dorostencù skonèil pøed tøemi lety ètvrtı, od roku 2016 pokaždé opanoval domácí mistrovství své kategorie v bìhu na 3 000 metrù pøekážek.

V hale byl dorosteneckım i juniorskım mistrem republiky na patnáctistovce. Startoval na mládežnické olympiádì a samozøejmì, že snil o tom, že se jednou podívá i na ty „pravé“ hry.

Mìl o pìt let staršího bratra Lukáše, jenž na univerziádì vybojoval dvì medaile a na mistrovství Evropy bìžel finále osmistovky.

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽