Czech Republic

Cenu Apollo získala písničkářka Amelie Siba

Introvertnì pùsobící dívka s kytarou a èesko-anglickımi koøeny patøí mezi takzvané pokojíèkové tvùrce. To znamená, že nejlépe se jí tvoøí o samotì mezi ètyømi stìnami.

V roce 2019 vydala EP It Was Nice to Meet You, s nímž jí pomáhal Lukáš Vydra z kapely Dukla. O rok pozdìji následoval debut Dye My Hair, kterı pøipravila zcela ve vlastní režii. „Vnímám to jako start mého samostatného hudebnického života. Pøedtím jsem nenahrávala sama, vždycky jsem udìlala demo a nìkdo mi ho pomohl zprodukovat. Tady to byla první vìc, kde jsem se uèila produkci,“ øekla v rozhovoru pro èasopis Fullmoon.

Cenu jí pøedal loòskı vítìz Hugo Toxx, veèerem provázel hudební publicista a moderátor Pavel Kuèera.

Bìhem slavnostního udílení v Roxy vystoupili všichni nominovaní interpreti se dvìma skladbami z nominovaného alba. Speciální set si pøipravila Lenka Dusilová, jíž vıjimeènì a vùbec poprvé na pódiu doprovodila rovnìž nominovaná skupina Kvìty.

Stejnì jako v pøedešlıch letech, také o letošním roèníku ceny Apollo vznikne dokument režiséra Šimona Šafránka, kterı 19. bøezna ve 22:15 odvysílá stanice ÈT art.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life