Czech Republic

Čech by zase mohl chytat Premier League, je na soupisce Chelsea. Pro jistotu

Je to rok a témìø pìt mìsícù, co Petr Èech odchytal poslední zápas. Po finále Evropské ligy, v nìmž v dresu Arsenalu podlehl Chelsea 1:4, kariéru ukonèil.

A vrátil se do Chelsea, kde od roku 2004 pùsobil jedenáct let. Oficiálnì se stal poradcem ve sportovních otázkách, fakticky je sportovním øeditelem.

A v den, kdy kluby Premier League uzavírají soupisky, je zase stane profesionálním gólmanem.

Profesionální kariéra Petra Èecha

Blšany (1999 - 2001)
Sparta (2001 - 2002)
Rennes (2002 - 2004)
Chelsea (2004 - 2015)
Arsenal (2015 - 2019)
Chelsea (2020 - ?)

Reprezentace (2002 až 2016), celkem 124 zápasù

Velké turnaje
Euro: 2004, 2008, 2012 a 2016
Mistrovství svìta: 2006

„Dùvodem je urèitì pandemie, jelikož jsme sami vidìli, že tımy musely dávat pozitivní hráèe do izolace. Samozøejmì v souèasnosti máme brankáøù dost, ale èlovìk nikdy neví. Tím, že bylo místo na soupisce a já jsem coby nouzová varianta pøipraven, tak jsme se tak rozhodli. Každopádnì doufáme, že to nebude zapotøebí,“ øekl Èech v rozhovoru pro agenturu Sport Invest zaslaném novináøùm.

V Chelsea mají však s brankáøi problémy. Dosavadní drahá jednièka Kepa Arizabalaga osudovì chybuje v každém utkání. Veterán Caballero není rovnìž jistotou, novım brankáøem je Edouard Mendy, kterı nedávno pøestoupil z Rennes. Jestli bude posilou, se teprve ukáže.

Brankáøem èíslo ètyøi je osmatøicetiletı Èech. Rekordman v poètu èistıch v Premier League, ze 443 zápasù ve 202 neinkasoval. 

„Pravdìpodobnost, že pùjdu do brány, je malá, ale mùže se stát, že nìkteøí hráèi se zraní, jiní se budou muset izolovat a v dnešních dnech, kdy je zápasù hodnì a hodnì se cestuje, tak tam ta možnost pøece jen je. Nechceme riskovat, že bychom pak mìli problémy s tím, abychom zápasy dohráli. I pøesto, že je to nouzová varianta a pravdìpodobnost velice malá, chceme bıt pojištìní,“ poznamenal Èech.

Trofeje

Tımové
Premier League:
2005, 2006, 2010, 2015 s Chelsea
Liga mistrù: 2012 s Chelsea
Evropská liga: 2013 s Chelsea
Anglickı pohár (FA Cup): 2007, 2009, 2010, 2012 s Chelsea, 2017 s Arsenalem
Ligovı pohár: 2005, 2007, 2015 s Chelsea
Anglickı Superpohár: 2005, 2009 s Chelsea, 2015 a 2017 s Arsenalem
Euro U21: 2002

Individuální
Nejlepší brankáø svìta (FIFA): 2005
Zlatı míè, Èesko: 2005 až 2008, 2010 až 2014, 2016 až 2018, celkem 12x
Fotbalista roku: 2005, 2008 až 2013, 2015, 2016, celkem 9x
Nejlepší brankáø francouzské ligy: 2004
Fotbalista roku v Chelsea: 2011

Do brány v zápase by si troufnul.

„Trénuju a udržuju se v kondici. Navíc v prùbìhu letošního roku jsem s tımem trénoval. Pokud by opravdu došlo na to, že bych musel zápas odehrát, tak bych to zvládnul,“ prohlásil Èech.

„Nejvìtší slovo má samozøejmì trenér, kterı rozhoduje, kdo na soupisku jde a nejde a jaké jsou nouzové varianty a možnosti. Nakonec jsme se dohodli a byl to vlastnì i jeho nápad, že když už s tımem trénuju, tak by bylo rozumné mì pro jakısi nouzovı pøípad napsat, i když samozøejmì doufáme, že to nebudeme potøebovat.“

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona