Czech Republic

Carapaz vysvlékl z červené Rogliče, na Formigalu triumfoval Ion Izagirre

Pùvodnì mìla bıt šestá etapa o mnoho nároènìjší.

Peloton mìl na chvíli opustit Španìlsko a zamíøit do Francie. Právì tam mìli cyklisté zdolat dva legendární pyrenejské vrcholy - Aubisque a Tourmalet.

Kvùli bezpeènostním opatøením to však nešlo.

6. etapu jsme sledovali podrobnì

Organizátoøi Vuelty tak rychle vymysleli náhradní plán. Ten znìl: nejprve vıšlap na Alto de Petralba, poté na Alto de Cotefablo a nakonec Formigal.

„Hodnì tımù ještì èeká na vítìzství, navíc má pršet, bıt zima. To si vybere svou daò,“ vyhlížel Ion Izagirre. „A proto i tak oèekávám velkou bitvu.“

Pøesnìji øeèeno byly dvì - o etapovı triumf a èervenı dres.

Už bìhem sjezdu z Cotefabla rozjel ve skupinì favoritù ostré tempo Ineos, už tehdy Primož Rogliè poprvé ztrácel, po technickıch potížích se ale ještì dotáhl zpìt.

Tøi kilometry pøed cílem pak pøišly další útoky. Do popøedí se vydali Marc Soler, Esteban Chaves, Hugh Carthy a poté i Richard Carapaz, tøetí muž celkového poøadí.

Ekvádorec pøedvedl skvìlı vıkon, pøedhánìl jednoho jezdce z pùvodního úniku za druhım a záhy si na Roglièe vypracoval náskok.

Slovinskı lídr, kterı se musel obejít bez svého pomocníka v horách Sepa Kusse, naopak èelil dalším a dalším nástupùm.

Carapaz nakonec do cíle dorazil na 12. místì, 43 sekund pøed Roglièem.

Zatímco pøed ètyømi lety na Formigalu trpìl Chris Froome, kterı zde nabral ztrátu, jež ho stála titul, Ineos tentokrát mohl slavit. Carapaz se totiž oblékl do èerveného dresu.

Pøed Roglièe se v celkovém poøadí dostali ještì Carthy, kterı je na druhém místì s mankem 18 vteøin, a Dan Martin, kterı ztrácí 20 sekund.

Mezitím, co se další jezdci na celkové poøadí trousili na vrchol, v cílovém prostoru se už dávno radoval Ion Izagirre.

Bìhem stoupání se na èele závodu dlouho nacházel jeho bratr a tımovı parák z Astany - Gorka, kterı dlouho vzdoroval poèetnému zástupu pronásledovatelù.

Až 6,5 kilometrù pøed cílem ho skupina pohltila.

Tou dobou se v ní už nacházelo jen deset jezdcù, mezi nimi figurovali tøeba Michael Woods z Education First, Guillaume Martin z Cofidisu nebo Ion Izagirre.

Byl to právì jezdec Astany, kdo se 2,9 kilometrù pøed cílem zvedl ze sedla, nastoupil a bìhem prudké èásti vıšlapu si vypracoval více než 15vteøinovı náskok.

A ten už nepustil.

Na druhém místì finišoval o 25 sekund pozdìji Woods, tøetí byl ve stejném èase Rui Costa z UAE Emirates.

Jak se vše odehrálo

Dosud nejt잚í test. Pozmìnìná šestá etapa mìøila 146 kilometrù. Jezdci bìhem ní museli zdolat 3 040 vıškovıch metrù a tøi vrchaøské prémie. Ta první se nacházela na vrcholu Alto de Petralba (6,5 km; 5,1 %), druhá na Alto de Cotefablo (13,5 km; 4,1 %) a ta tøetí v cíli na Formigalu (14,4 km; 4,7 %).

Vzpomínky. Právì zde se pøed ètyømi lety odehrála památná bitva. Alberto Contador s Nairem Quintanou rozjeli od startu ostré tempo a odpárali Chrise Frooma, což ho v koneèném dùsledku stálo titul. Rovnou polovina jezdcù tehdy nestihla èasovı limit, rozhodèí je ale nechali pokraèovat.

Poèetnı únik. Tentokrát favorité na celkové poøadí po zaèátku etapy žádné vìtší úsilí nevyvíjeli, a proto se do úniku dostalo hned 23 jezdcù. Mezi nimi se nacházeli tøeba Michael Woods z EF, Guillaume Martin z Cofidisu, Mattia Cataneo z QuickStepu nebo Sergio Henao z UAE Emirates.

Jeïte si. Na èele pelotonu se pohyboval tım Jumbo-Visma, za kterım následovaly další stáje hlavních favoritù. Náskok uprchlíkù postupnì rostl, když zaèali stoupat na Cotefablo, k dobru mìli skoro 4 minuty.

G. Izagirre na èele. To vyhovovalo Gorku Izagirrovi z Astany, kterı pøed startem ztrácel na lídra Primož Roglièe jen 3:37 minuty. Tøiatøicetiletı Španìl, kterı v úniku šlapal spolu se svım bratrem Ionem, se tak virtuálnì oblékl do èerveného dresu.

Prší. Poèasí v šesté etapì cyklistùm zrovna nepøálo. Pršelo, byla zima… Závodníci jeli nabalení v bundách a pláštìnkách a Woods si dokonce izolepou zalepil vìtrací otvory na pøilbì.

Útoky ve sjezdu. Pøi klesání z Cotefabla nastoupil G. Izagirre a vypracoval si 30sekundovı náskok. Vìci se ale dìly i v pelotonu. Na èelo se posunul Andrej Amador z Ineosu a snažil se balík roztrhat. To se mu skuteènì podaøilo a kvùli technickım potížím ztrácel i Rogliè. Lídr se ale za chvíli dotáhl zpátky.

Je tu Formigal. Na Formigalu se znovu odehrála velká bitva. Zatímco si pro vítìzství jel z úniku Ion Izagirre, ve skupinì favoritù se bojovalo o èervenı dres. A tento souboj vyhrál Richard Carapaz.

Cyklistickı závod Vuelta

6. etapa (Biescas - Aramón Formigal, 146,4 km)

1. I. Izagirre (Šp./Astana) 3:41:00, 2. Woods (Kan./EF Pro Cycling), 3. Costa (Portug./SAE Team Emirates) oba -25, 4. Power (Austr./Sunweb), 5. Valgren (Dán./NTT), 6. Martin (Fr./Cofidis) všichni -27, 7. Cattaneo (It./Deceuninck-Quick Step) -38, 8. Carthy (Brit./EF Pro Cycling) -48, 9. G. Izagirre (Šp./Astana) -53, 10. Henao (Kol./SAE Team Emirates) -55, ...

Prùbìžné poøadí: 1. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 24:34:39, 2. Carthy -18, 3. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation) -20, 4. Rogliè (Slovin./Jumbo-Visma) -30, 5. Mas (Šp./Movistar) -1:07, 6. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) -1:30, 7. Soler (Šp./Movistar) -1:42, 8. Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) -2:02, 9. De La Cruz (Šp./SAE Team Emirates) -2:46, 10. Valverde (Šp./Movistar) -3:00, ...

Football news:

Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all
Tuchel after 2:2 with Bordeaux: I always protect the players, but I refuse to do this. You can't play matches of this level
Ole Gunnar Solskjaer: Any decision I make is for the good of Manchester United. The main thing is the result
Mourinho on Tottenham: We don't have the same conditions as some clubs. They create a crazy market