Czech Republic

Bývalý hradní šéf protokolu Jindřich Forejt prodělal mrtvici. Je v umělém spánku

Bývalý šéf protokolu prezidentù Václava Klause a Miloše Zemana podle všeho prodìlal také covid. „Minulý pátek øíkal, že byl na testech a že mu vyšly tak, že podle protilátek ho už prodìlal v minulosti. Do toho si stìžoval, že ho brní ruka a že v ní nic neudrží,“ citoval Blesk nejmenovaný zdroj. Záchranka ho mìla odvézt už 20. února.

Jako šéf protokolu mìl být Forejt spíš osoba neviditelná, pøesto se pravidelnì objevoval na fotografiích z nejrùznìjších oficiálních akcí obou prezidentù. Na Hradì skonèil v prosinci 2016, a to kvùli videu z drogového veèírku, které se objevilo v médiích. Jeho autencitita se dodnes nepotvrdila. Forejt však úplnì nezmizel. Zaèal pracovat v Institutu Václava Klause. Na televizních obrazovkách se pak objevoval jako komentátor nejrùznìjších ceremoniálù, vèetnì tìch zahranièních. Mezi nimi napøíklad i svateb britské královské rodiny.

Mnozí ho ale mohli potkat také na zámku v Konopišti, kde nìjaký èas dìlal prùvodce. O Forejtovi se také èasto mluvilo jako o kandidátovi na velvyslanecký post ve Vatikánu, o který on sám velice stál. Pøestože mu Zeman slíbil, že se o to zasadí, Forejt se velvyslancem nikdy nestal.

Zato bývalý prezident Václav Klaus za ním pevnì stál i po aféøe, která nakonec vyústila v jeho odchod z Hradu. Prohlásil, že to byl odchod vynucený a že ho velmi lidsky zasáhlo, jak se s Forejtem zacházelo.

Ve funkci hradního protokoláøe nahradil Forejta nejdøív Miroslav Sklenáø, nyní funkci zastává Vladimír Kruliš. 

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield