Czech Republic

Bytyqi v Ústí nezaváhala a zůstává neporažená, do ringu jde Konečný

Bytygi mìla duel od zaèátku pod kontrolou, i když o tøi roky starší Hachboldová byla aktivní a snažila se èeskou favoritku zaskoèit. Pøesnìjší a tvrdší údery ale mìla svìøenkynì trenéra Lukáše Koneèného, která nakonec vyhrála na body jednoznaènì 3:0.

„Po dlouhé dobì jsem se utkala s menší boxerkou, na což jsme se pøipravovali i na sparingách. A myslím si, že si to pomalu zvedá a (vıkon) se zlepšuje,“ øekla Bytygi, která se v ringu pøedstavila po ètyøech mìsících. V øíjnu také na severu Èech porazila na body Slovenku Claudii Ferencziovou.

Hlavním zápasem galaveèera, kterı se koná bez pøítomnosti divákù v ústeckém hotelu Vìtruše, bude titulovı souboj v lehké velterové váhové kategorii mezi Josefem Zahradníkem a Erikem Agateljanem. Ještì pøedtím se v ringu pøedstaví hlavní organizátor akce Lukáš Koneènı, jenž nastoupí proti Pavlu Albrechtovi.

Football news:

Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought
The decision on Euro 2020 will be made on Friday. Three cities can exclude
Players will not be able to participate in the Euro and the World Cup if they play in the Super League. UEFA President confirmed