Czech Republic

Byl bych pro spojení ANO s ČSSD, prohlásil prezident Zeman

Minulı pátek zaèaly registrace do oèkovacího systému. Co øíkáte chaosu, kterı to provázel?
Žádnı podstatnı chaos podle mého názoru neexistoval. Chápu, že opozice i vy, novináøi, potøebujete psát o nìèem, co je nestandardní. Ale uvìdomte si, že ve skuteènosti je toto obrovská logistická operace, se kterou nikdo nemá zkušenosti. Lze proto tolerovat ne chaos, ale drobné chyby, které pøi této operaci existují.

„I kdyby Twitter zablokoval úèet hokynáøe z Kentucky, byl by to stejnı zloèin, jako když zablokuje úèet prezidenta. Žil jsem dlouhá léta v totalitním systému, jehož jedním z principù byla právì cenzura. O to více jsem na ni alergickı."

prezident Miloš Zeman

Football news:

Goretzka pro 4:2 vs Borussia: Bayern deserved to win, although they did not enter the game well
Gundogan is the new Lampard. Pep's system made him the most productive midfielder in Europe
Barca midfielder Moriba: We never thought that the title race in La Liga was lost
Ignashevich about 1:2 with Chaika: Torpedo had enough chances for a confident victory
Holand escaped serious injury and will play against Sevilla
Inzaghi on 1:3 with Juventus: Lazio deserved much more
Ex-midfielder Loko Zhaloliddinov has moved to Uzbekistan's Andijan. He has 0 games in the RPL