Czech Republic

Bude to kolotoč, musíme Belgičany předčit v důrazu, velí liberecký Rabušic

„Nejvíc vzpomínám na tu první jízdu pod trenérem Šilhavım. Mìli jsme super kolektiv a postoupili jsme do play off,“ vrátil se Rabušic do minulosti pøed ètvrteèním úvodním utkáním s belgickım Gentem, které se od 21 hodin hraje na stadionu U Nisy. 

„Tenkrát jsem byl stìžejní hráè libereckého tımu, daøilo se mi, ve skupinì jsem dal tøi góly a mohl jsem pak pøestoupit do Itálie. I tohle jsem øíkal klukùm v kabinì: že to pro nì mùže bıt cesta, jak se ukázat a pøestoupit do velké ligy.“

Sport v Èesku kvùli koronaviru stojí, takže jste tøi tıdny nehráli soutìžní zápas. Jste na Evropskou ligu o to natìšenìjší?
Je to tak, dlouho jsme nehráli. Ale mìli jsme pøátelskı zápas s Duklou a pak se dost trénovalo, takže jsme si od zápasù mohli trochu odpoèinout. Doufám, že na tohle utkání budeme všichni natìšení, protože se nehraje každı den. Bude to svátek. Sice se hraje bez lidí, ale i tak to bude pro všechny hráèe zážitek.

Nebude absence zápasù vaší nevıhodou?
Myslím, že ne. Jednak jsme hráli pøátelské utkání a hodnì klukù bylo s národními tımy, takže si zahráli. Navíc jsme doléèili nìjaké šrámy. Myslím, že budeme v ideální kondici. Já osobnì žádné manko necítím.

Gentu se sice letos moc nedaøí, pøesto je asi favoritem utkání. Èím byste se proti nìmu mohli prosadit?
Myslím, že když se podíváte na naši hru, je to jasné. Nebudeme nic mìnit. My jsme takové poctivé a dùrazné mužstvo a øekl bych, že v Evropì to bude platit dvojnásob. Nemusíme tolik tvoøit a mùžeme si hrát hru, na kterou jsme zvyklí. Doufám, že budeme dobøe pøipravení a že nám situace na høišti budou vycházet. Šancí asi nebude tolik a musíme je promìnit, abychom mohli hrát náš fotbal.

Jako jedinı z libereckého tımu máte zkušenosti z hlavní fáze Evropské ligy. Budete spoluhráèùm nìco doporuèovat?
Zaprvé bych chtìl øíct, že náš pokladník Milan Knobloch už chystá kolonku s názvem „První start v Evropské lize“. Jsem za to rád, aspoò bude dost penìz. Ale nìco doporuèovat a radit se asi nedá, všichni to uvidí sami. Bude to asi kolotoè, Belgièané jsou s balonem hodnì šikovní. Musíme je pøedèit v dùrazu a uvidíme, na co nám to bude staèit. Bude to škola a každı se mùže ukázat v Evropì. Tyhle zápasy jsou mnohem víc než v èeské lize.

Hraje se bez divákù. Bude domácí prostøedí i tak vaší vıhodou?
Asi jo, stadion U Nisy má svoje kouzlo. Myslím, že naši fanoušci si nìjakou cestièku stejnì najdou, a doufám, že nás trošku podpoøí. Tenhle stadion je pro nás ideální, soupeøùm se tu nehraje lehce.

Jak pøekonat soupeøovu defenzivu, která nepùsobí nejpevnìji?
Stopeøi Gentu jsou velcí a silní, takže se budeme snažit prosadit se rychlostnì kolem nich, zkoušet to jeden na jednoho a podnikat rychlé protiútoky, což jim mùže dìlat problémy. Jsme na nì nachystaní a doufám, že naše hra na nì bude platit.

Football news:

Mourinho on coaching career: 20 years ago, only ex-players were taken into account. Not now, and this is my legacy
Balotelli is close to a move to Vasco da Gama. He was offered 2.5 million euros a year
Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)