Czech Republic

Brusel pomáhá Česku v nouzi. Pošle třicet plicních ventilátorů

„Dìkuju za solidaritu a velmi rychlou reakci. Moc si té pomoci vážíme,“ napsal také premiér.

V Èesku je podle posledních dat v nemocnicích 1932 plicních ventilátorù, kvùli epidemii covidu-19 se dennì sleduje jejich volná kapacita. Zhruba v polovinì øíjna klesla pod 50 procent, aktuálnì je obsazeno 52,1 procenta.

Èeskou registraci pro nouzové využití pøi léèbì pacientù s onemocnìním covid-19 získaly ventilátory CoroVent, vırobci je tak mohou zaèít rozvážet do rezerv èeskıch nemocnic. Ventilátor vznikl na jaøe díky spolupráci Èeského vysokého uèení technického, iniciativy COVID19 CZ a firmy MICo. Lidé na nìj ve sbírce pøispìli 12 miliony korun, za nìž bylo vyrobeno 182 kusù. Vláda v pátek také schválila objednávku 500 pøístrojù za 250 milionù korun.

Minulı tıden ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) øekl, že resort poøídil od zaèátku epidemie do nemocnic 500 novıch ventilátorù. Dostaly je státní, krajské i soukromé nemocnice. Èesko by mìlo v nejbližších dnech obdržet i dar 100 ventilátorù od firmy BTL, které celkovou kapacitu posílí, uvedl v sobotu národní koordinátor intenzivní péèe Vladimír Èernı.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona