Czech Republic

Brněnští strážníci poprvé chytali exotického hada, byl to dvoumetrový hroznýš

Na hada svinutého do klubka narazila žena nedaleko vchodu do bytového domu. Ihned proto zavolala strážníky.

„Strážník zvíøe opatrnì lapil a pøedal ho do péèe specialistù,“ uvedla mluvèí brnìnské mìstské policie Markéta Skøivánková.

Odchyt nebyl nároènı, a to i proto, že byl had kvùli chladnému a deštivému poèasí podchlazenı. Než se o nìj pøihlásí majitel, zùstane v péèi specialistù.

„Jde o hroznıšovce duhového žijícího pøevážnì v jižní a støední Americe. Živí se myšmi nebo mláïaty potkanù,“ pøiblížil herpetolog Petr Zajíèek. Podle nìj je pro tento druh ideální teplota okolo dvaceti osmi stupòù Celsia. 

Zajíèek se roènì zabıvá bezmála tøicítkou nalezenıch plazù, nejèastìji jde o užovky èervené v rùznıch barevnıch mutacích. V Brnì je podle jeho slov nejrozšíøenìjší chov kober a chøestıšù, s vıskytem hroznıšovce se tady setkal vùbec poprvé a zároveò pøed tímto druhem varuje, pokud by se jej snažil nìkdo chytit. 

„Jakákoli neodborná manipulace je nebezpeèná a pøípadné kousnutí tímto druhem mùže vést k poranìní tepen,“ dodal herpetolog.

Football news:

Mostovoy about the departure of Rostov: Money debauchery plays a cruel joke. Maccabi knocked out the millionaires
Godin moved from Inter to Cagliari
Head Of Atletico: Bartomeu will be one of the great presidents of Barca. History will prove him right
Referee Taylor awarded a penalty to Bayern for Alaba's foul on Rakitic. Ocampos scored
Another night when we are not at ease: A sad picture of the fall of Rostov in European competitions
Valery Karpin: Rostov, having scored a goal, got hooked psychologically, stopped pressing. In the End, there were no forces
Glebov received a red card for a foul on a Maccabi player in midfield. Var on match no