Czech Republic

Britská mutace sužuje slánskou nemocnici. Agresivně se šíří, říká ředitel

„Stala se nemilá vìc, že krátce po prvním oèkování, kdy vakcína ještì nezaèala úèinkovat, se zaèala agresivnì šíøit nákaza napøíè klíèovımi a pozdìji i neklíèovımi oddìleními. Usoudili jsme, že to musí bıt nìkterá z mutací viru, zøejmì ta britská. Nechali jsme udìlat nákladnou analızu, která potvrdila britskou mutaci viru,“ øekl iDNES.cz øeditel slánské nemocnice.

Dodal, že zaøízení má v karanténì momentálnì 80 zdravotníkù, tedy asi pìtinu personálu.

„Pacientù ležících v naší nemocnici s covidem je 55, což je na hranici naší kapacity. Pomoc nám pøislíbila berounská nemocnice, kam dnes pøesuneme 5 pacientù,“ dodal Votoèek.

V nemocnici pracuje 400 zdravotníkù, èíslo ale zahrnuje napøíklad i farmaceuty a laboranty.

Vedení nemocnice už v pondìlí na svém Facebooku avizovalo, že se domnívá, že za souèasnou agresivitou šíøení viru v zaøízení mùže stát tzv. britská mutace viru.

„Laboratorní vyšetøení potvrdilo, že dosud nevídanou agresivitu šíøení koronaviru mezi personálem Nemocnice Slanı má na svìdomí tzv. britská varianta viru SARS-CoV-2,“ napsala nemocnice.

Minulı tıden Votoèek uvedl, že podle nìj není nadìje na zlepšení v dalších mìsících.

„Celostátní tempo vakcinace a úvahy o rozvolnìní opatøení nedávají nadìji, že pøíští mìsíce budou, co do poètu pacientù hospitalizovanıch s covidem-19, jiné,“ øekl øeditel.

Èást oddìlení, napøíklad interní jednotka intenzivní péèe a rentgen, fungují v nouzovém režimu, uzavøena byla také øada ambulancí. „Bez pomoci armády a dobrovolníkù by se zhroutila i lùžková péèe,“ dodal Votoèek.

19. ledna 2021

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7