Czech Republic

Brees a spol. padli ve Hvězdě smrti. Vegas slaví i bez diváků

Mìla to být show, kterou umí jen Las Vegas. Po hokeji a ženském basketbalu má mìsto hazardu také nejpopulárnìjší sport - americký fotbal. Majitel Raiders Mark Davis dal novému stadionu pøezdívku podle Star Wars: „Vítejte ve Hvìzdì smrti, kde umírají soupeøovy sny.”

Stadion za témìø dvì miliardy dolarù má kapacitu 65 tisíc sedadel a na jeho zevnìjšku se nachází 7 400 sklenìných a kovových panelù. Ve srovnání se starým stadionem je to skuteènì stánek z jiného vesmíru.

Úplnì jiný svìt

Raiders døíve hráli v Oakland Coliseum, kde pùsobil také baseballový tým Oakland Athletics. A tak v prùbìhu zápasù NFL byla na høišti také antuka z baseballových zápasù. 

Nevšední zážitek pro fanoušky i hráèe je minulostí. V komfortu se oba stadiony nedají vùbec srovnat.

Hlavní trenér Raiders Jon Gruden byl z nové arény pøed sezonou nadšený. „Je tu všechno, na co si vzpomenete. Hráèi byli úplnì zaskoèení. Nemohli se doèkat, až poprvé uvidí šatnu. Nic proti starému stadionu, je to úplnì jiný svìt.“

Gruden mùže být spokojený i z výsledkù jeho týmu. Po dvou odehraných zápasech má Las Vegas na kontì dvì vítìzství. Vèetnì velmi cenného nad New Orleans Saints. Družina kolem superstar Drewa Breese má být i letos hlavním favoritem na postup do Super Bowlu.

„Jsem nadšený, že jsem mohl být souèástí prvního vítìzství na našem stadionu ještì proti tak výbornému soupeøi,“ uvedl Gruden po zápase. „Nemùžeme se doèkat, až budou moct pøijít i diváci a podívat se na vlastní oèi,“ vìøí Gruden v brzký návrat fanouškù.

Las Vegas už zažili snovou premiérovou sezonu v NHL s Golden Knights, kteøí dokráèeli až do Stanley Cupu. Napodobí Raiders své hokejové kolegy? Finálový Super Bowl je na programu 7. února v Tampì.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points