Czech Republic

Bouře hnala volejbalisty z pláže blíž k Rize. Dva české páry na ME končí

Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová jsou stále ve høe o medaile, odpoledne je èeká osmifinále. Po bouøi a zrušení celého ètvrteèního programu byl turnaj z Jurmaly u Baltského moøe pøesunut do náhradního areálu k Rize.

Kurty na Majori Beach v Jurmale jsou zaplavené, proto volejbalisté našli azyl v Rukkii Beach Centru, vzdáleném 20 kilometrù od pùvodního dìjištì. Pokraèuje se už bez divákù na ètyøech høištích a ženské finále se uskuteèní až v nedìli stejnì jako mužskı zápas o titul.

Kvapilová s Kubíèkovou mìly zápas proti francouzské dvojici Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová dobøe rozehranı, ale nezvládly koncovky. V té první od stavu 18:18 nezakonèily útok a nezískaly už ani bod, ve druhé promarnily pìt setbolù a podlehly 18:21 a 24:26.

Dumek s Berèíkem prohráli ve skupinì i podruhé, v boji o play off podlehli belgické dvojici Dries Koekelkoren, Tom van Walle 18:21 a 12:21. Stejnì jako pøi své premiéøe na ME pøed dvìma lety v Haagu se dìlí o 25. místo.

Šesté nasazené Hermannová se Slukovou, které už mají z ME støíbro a bronz, narazí na cestì do ètvrtfinále na Nizozemky Marleen Van Ierselovou, Pleun Ypmaovou.

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Lotyšsku

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona