Czech Republic

Boss Cosa Nostry dostal doživotí za vraždu soudců. Už skoro 30 let ale prchá

Nyní osmapadesátiletı Denaro pøevzal vedení Cosa Nostry poté, co byli zatèeni její pøedchozí šéfové Bernardo Provenzano (v roce 2006) a Salvatore Lo Piccolo (v roce 2007). 

K doživotnímu trestu byl Denaro v nepøítomnosti odsouzen už døíve, a to za vraždu deseti lidí v roce 1993 ve Florencii, Øímì a Milánì.

Soudce Giovanni Falcone vedl tvrdı boj s italskou mafií. V roce 1984 se mu podaøilo pøesvìdèit jednoho z jejích vysoko postavenıch èlenù Tommasa Buscettu ke spolupráci s vyšetøovateli, což umožnilo první „maxiproces“ s italskou mafií (1986-1992). 

Obžalovali v nìm 475 lidí a na 340 nakonec odsoudili, z toho dvì desítky na doživotí. O tomto procesu, kterı se tıkal Cosa Nostry, vypráví i film První zrádce, loòskı neúspìšnı kandidát Itálie v klání o americké filmové ceny Oscar.

Falcone a jeho nástupce Paolo Borsellino se v roce 1992 stali obìmi dvou atentátù, pøi nichž zemøelo i nìkolik dalších lidí vèetnì Falconeho manželky.

Football news:

Three draws is not the main positive for Loko in the Champions League. All opponents are forced to adapt to Nikolic
Gladbach fans made a noise at the Inter hotel in the morning and left a hundred cans of Cola. In 1971, because of this, the match was canceled, in which the Italians flew 1:7
VAR-question for the first goal against Loko: was there definitely no offside? We were shown a shot, but not convinced
Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan