Czech Republic

Boleslav - Slavia 0:1, slabá koncovka se lídrovi málem vymstila

Byla to teprve druhá slávistická vıhra na jaøe. Ligovı lídr do nìj totiž vstoupil rozpaèitì. Porazil jen Opavu, prohrál na Bohemians i na Slovácku a taktak remizoval v derby. Pak pøišla pandemie a fotbal se skoro na tøi mìsíce zastavil.

Opìtovnı rozjezd ze strany mistra nebyl zlı. Hra vypadala rozhodnì lépe než v únoru a v bøeznu, ale nezmizela z ní už dobøe známá bolest: chabá koncovka.

Utkání jsme sledovali minutu po minutì

Kdyby v ní byli slávisté pøesnìjší a klidnìjší, vedli po poloèase o tøi góly a nebylo co øešit. Místo toho to bylo dlouho drama a domácí po zmìnì stran nìkolikrát sahali po remíze. Zejména pøi šanci Ladry, kterı støílel zblízka pod bøevno, se vyznamenal gólman Koláø.

„Jsem spokojenı nejen s vısledkem, ale i vıkonem. Až na tu pasហve druhém poloèase, kdy Boleslav mìla gólovky, pøi nichž nás podržel brankáø,“ øekl slávistickı trenér Jindøich Trpišovskı.

Hosté vedli po dvaceti minutách, kdy Stanciu pøevzal na levé stranì pøihrávku do bìhu na hranici ofsajdu, pøesnì odcentroval do vápna a do nìj si nabìhl a hlavou pøesnì zakonèil malièkı Ševèík. Povedené zakonèení ocenil i trenér reprezentace Jaroslav Šilhavı, kterı mìl s asistentem Chytrım v Boleslavi pro sebe takøka celou tribunu.

Na stadionu mohlo bıt ze známıch dùvodù jen 300 osob, bìžní fanoušci se na nìj nedostali, a tak asi desítka z nich povzbuzovala domácí z ulice, odkud je to na trávník boleslavského stadionu na dohled.

Žádné fandìní, jako tøeba v sobotu v Teplicích, však tentokrát z amplionù neznìlo, proto atmosféra a kulisy utkání pøipomínaly pøípravnı zápas.

Pøitom tempo nebylo zlé. Øídili ho pøedevším slávisté, kteøí si vzali prvních pár minut na rozkoukání a pak duel v prùbìhu prvního poloèasu bez problémù kontrolovali. Rychlostí. Dùrazem. Šikovností.

Jako by dìní na trávníku odráželo i dìní na obou støídaèkách. Zatímco z té hostující na plochu létal jeden pokyn za druhım, všichni do jednoho emotivnì prožívali každı souboj, každou pøihrávku a i když se zrovna nìco nepovedlo, zùstávali pozitivní a chválili, na domácí stranì byl spíš klid a ticho.

Boleslav pøežila dvì velké šance díky Šedovi, kterı vychytal nejprve Tecla a pak i Masopusta. Štìstí mìl tøeba pøi zakonèení Coufala, kterı z druhé vlny støílel nepøesnì. To mohl potrestat domácí Ladra, kterı v posledních minutách prvního poloèasu pláchl Boøilovi, ale samostatnı únik z pravé strany zakonèil nepøesnì.

Když Ladra míøil po pùli už líp, vychytal ho Koláø. V další tutovce pak selhal také Budínskı.

A protože druhı slávistickı gól z vyloženıch pozic nepøidali kapitán Boøil ani Tecl, kterého podruhé v zápase poslal do sóla aktivní Stanciu, všechno bylo otevøené až do posledních minut.

Trenér Jindøich Trpišovskı pøed utkáním pøekvapil zaøazením Holeše, jindy krajního obránce, do støedu zálohy. Uprostøed obrany hrál Zima vedle Kúdely. Traoré, kterı byl také v základní sestavì, se ještì v prvním poloèase zranil.

Mladá Boleslav a Slavia jsou jediné kluby v lize, u nichž plošné testování na pøítomnost onemocnìní covid-19, odhalilo dva nakažené. Oba šli do izolace, zbytek tımu na kontrolní test, a když se zjistilo, že žádnı další prùšvih nenastal, mohl zase zpátky do tréninku.

Slavia kvùli pozitivnímu pøípadu dokonce zrušila jedinı plánovanı pøípravnı zápas, a tak v Mladé Boleslavi hrála poprvé od 8. bøezna, kdy remizovala v již zmiòovaném derby se Spartou. Tenkrát se její náskok pøed druhou Plzní zmenšil na osm bodù, od úterı je minimálnì na den opìt dvoucifernı. Viktoria znovu vstoupí do ligy ve støedu na Spartì.

„Slavia vyhrála zaslouženì, protože ve vìtšinì utkání byla šikovnìjší, dynamiètìjší a rychlejší. Pøesto jsme tam i my mìli pasáže, kdy jsme mìli šance. Do utkání jsme se dostali hlavnì ve druhé pùli. Pokud chcete bıt se Slavií úspìšní, je zapotøebí využít takovıch šancí jako v závìru prvního poloèasu nebo ve druhé pùli,“ øekl boleslavskı trenér Jozef Weber.

Rozhodèí: M. Zelinka - J. Paták, R. Kotík

Pøejít na on-line reportáž

Football news:

Goalie of the banner of Labor, who was hit by lightning: everything is good at the moment. Back soon
Ole Gunnar Solskjaer: I Think it was a penalty against Aston Villa
Philadelphia played in t-shirts with the names of black people who died at the hands of the police
Kompany tries everything at Anderlecht: he coached without a license (terrible), played 15 matches and invested 3 million euros in the club
Aston Villa coach on Manchester United penalty: A shameful decision
Paul Pogba: Winning the Europa League and the FA Cup are two of Manchester United's goals for this season
Manchester United's first ever Premier League win 4 consecutive games with a difference at least 3 goals