Czech Republic

Bohemian Tales Jakuba Hrůši nominovali na Grammy. Šanci má i Ondřej Pivec

Nahrávka èeského dirigenta Jakuba Hrùši a houslisty Augustina Hadelicha Bohemian Tales byla nominovaná na cenu Grammy. Album houslovıch skladeb Antonína Dvoøáka, Josefa Suka a Leoše Janáèka Bohemian Tales vzniklo ve spolupráci se Symfonickım orchestrem Bavorského rozhlasu.

„Naplòuje mì v poslední dobì trvale radostí a hrdostí, jakıch prvotøídních a celosvìtovıch úspìchù se dostává nádherné èeské hudbì. Dosahuje u lidí rozechvìní, posluchaèi mají husí kùži, jsou dojatí a naplnìní ryzím citem a obdivem,“ uvedl k nominaci Hrùša. „A když tyto pocity mají i odborníci, je to ještì o to pozoruhodnìjší. Jsem opravdu šastnı, že mùžu pøispívat k slávì èeské hudby ve svìtì,“ dodal.

Jakub Hrùša a Augustin Hadelich spolu poprvé provedli Dvoøákùv houslovı koncert v roce 2017 za doprovodu Newyorské filharmonie. New York Times Hrùšu oznaèily za dirigenta s tryskovì rychlım kariérním vzestupem a Hadelicha za jednoho z nejlepších houslistù své generace.

Tentıž tandem, tentokrát za doprovodu Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, nyní nahrál Dvoøákùv koncert pro vydavatelství Warner Classics. Na albu Bohemian Tales je Hrùša a Hadelich doplnili komorními skladbami nejen Antonína Dvoøáka, ale i dalších dvou èeskıch autorù Josefa Suka a Leoše Janáèka. „Každı z tìchto tøí skladatelù se jedineènım zpùsobem zapsal do historie èeské klasické hudby,“ podotkl Hadelich.

Mezi nominovanımi je i album All Rise amerického zpìváka Gregory Potera, na nìmž se podílel pianista Ondøej Pivec, skladatel, producent a od roku 2009 obèan USA. S Porterem se podílel na jeho albu Take Me To The Alley, v roce 2017 vyznamenané cenou Grammy za nejlepší jazzové vokální album.

Letošním nominacím na Grammy vévodí zpìvaèka Beyoncé, má šanci v devíti kategoriích vèetnì nahrávky a skladby roku. Šest nominací mají zpìvaèky Taylor Swift a Dua Lipa a rapper Roddy Ricch. Šanci získat cenu za nejlepší album mají britští Coldplay.

Slavností vyhlášení probìhne 31. ledna 2021, prùvodcem veèera bude herec a spisovatel Trevor Noah.

Football news:

Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable