Czech Republic

Bohačík po přesunu do Opavy: Chci vyhrávat a potrápit Nymburk ve finále

„Pøíjemná. Vždy se nám podaøilo vyhrát,“ usmál se pìtatøicetiletı Bohaèík, kterı pøišel z NH Ostrava.

Proti USK Praha odehrál 20:21 minuty a dal 14 bodù. Po spoluhráèi Martinu Gniadkovi, jenž si pøipsal 16 bodù, byl druhım nejlepším støelcem utkání.

Aè je Petr Bohaèík odchovancem ostravského Gymnázia Hladnov, narodil se v Opavì. A té nyní pøišel pomoci v boji o medaile, když „jeho“ NH Ostrava má jen pramalou šanci dostat se do play off.

„Moje pøedstavy o opavském angažmá jsou jednoduché – chci vyhrávat a potrápit Nymburk ve finále,“ prohlásil.

V Opavì bude jen do konce sezony, jelikož v Ostravì v lednu prodloužil smlouvu o další dva roky.

„Když se mi naskytla pøíležitost zmìnit v závìru sezony mužstvo, konzultoval jsem to pochopitelnì s vedením Ostravy a jsem moc rád, že mi vyšli vstøíc. Rád bych si zahrál dobrı basket a play off. V Ostravì pøestavujeme mužstvo a na takové vısledky a umístìní jako Opava zatím nemáme. Snad se v budoucnu doèkáme.“

Petr Bohaèík z Ostravy doskoèil v zápase s Nymburkem

Petr Bohaèík ještì v dresu Ostravy

Dodal, že jeho motivace bojovat o nejvyšší pøíèky je velká. Za vıhodu považuje, že nové spoluhráèe velmi dobøe zná. Vždy vìtšina zaèínala v Ostravì, kde i bydlí.

„Kdybych to srovnal s tím, jak jsem pøed dvìma roky šel na play off hostovat do Olomoucka, tak je to hodnì odlišné,“ pøipomnìl. „Byli tam mladí kluci, pøièemž jsem znal snad dva.“

By opavské basketbalisty pozná, dosud s nimi, až na Juraje Páleníka, nehrál. „Tøeba s Šíøou (rozehrávaè Jakub Šiøina) jsme se v Ostravì potkali na zaèátku jeho kariéry. Všichni ti kluci byli mladší. A když jsem odcházel do Pardubic (v roce 2009 – pozn. red.), tak teprve zaèali do ostravského áèka nakukovat,“ pøipomnìl další ligovı tım, kde pùsobil a kde v lize získal i dvì bronzové medaile.

Bohaèík øíká, že opavskı basketbal má nakoukanı. „Je radost s nimi hrát. Na høišti si vyhoví, vidí chyby soupeøù a umìjí je trestat. Dívat se na jejich hru byla radost,“ podotkl. Takže pro nìj nebylo tìžké jít po dvou spoleènıch trénincích rovnou do utkání?

„Trochu to problém je, protože kluci jsou na sebe za ty roky zvyklí,“ odpovìdìl. „Jejich systémy neovládám jako oni, ale snažili se mi na høišti vyjít vstøíc. Nìjaké systémy, co jsme hráli v Praze, znám, ale zejména ty útoèné se musím ještì lépe nauèit. Jejich hra je hodnì založená na ètení soupeøovy obrany, ale to je všude stejné.“

Poøádná provìrka èeká Petra Bohaèíka hned zítra, kdy Opavští, bohužel stále bez divákù, od 18.00 pøivítají Nymburk.

Football news:

Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen