Czech Republic

Bleší trh ve Vysočanech je otevřený i přes zákaz. Provozovateli hrozí sankce

V pátek a v sobotu policisté dvìma vozy zablokovali vjezd do areálu trhu z Podìbradské ulice. Sankce tehdy policisté žádné neudìlili, a to ani nakupujícím a prodejcùm míøícím na trhy, ani provozovateli areálu. Vše øešili domluvou.

To se však v nedìli podle policejního mluvèího zmìnilo. „Oznámili jsme provozovatele pro podezøení z porušení momentálnì platnıch vládních naøízení pøíslušnému správnímu orgánu,“ øekl Rybanskı. 

Policie podle nìj na místo v nedìli ráno dorazila na základì nìkolika oznámení od lidí. Dodal, že podle jeho informací v tuto chvíli není v plánu akce podobná té sobotní, pøi které by policisté bránili lidem v pøístupu do areálu.

Podle vládních naøízení je prodej zboží ve stáncích a na tržištích zakázán s vıjimkou pojízdnıch prodejen potravin a drogistického zboží v obcích, kde není pevnı obchod. 

Podle provozovatele trhu Lukáše Svobody však jde v pøípadì vysoèanského areálu podle tržního øádu hlavního mìsta o trh, zatímco vládní opatøení zmiòuje jen tržnice a tržištì. Opatøení se tak na nìj nevztahuje, míní provozovatel. V sobotu Svoboda uvedl, že zvažuje právní kroky proti postupu policistù.

Football news:

Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A