Czech Republic

Bílá Labuť byla nejmodernějším obchodem, prvními zákazníky byli vojáci

Obchodní palác Bílá labu vznikl podle plánù Josefa Kittricha a Josefa Hrubého, interiéry navrhl Jan Gillar.

„Stával zde dùm U bílé labutì a podle tohoto názvu bylo navrženo logo s labutí a s korunkou, které zdobí vrchol sklenìné fasády i støechu, kde je osmimetrová labu z neonu,“ uvedl historik architektury Zdenìk Lukeš.  

Labu s korunkou navrhl navrhl Božidar Leiser a její neonová podoba patøí k nejstarším neonùm v Praze.  

Obchod byl vlajkovou lodí spoleènosti Brouk a Babka, která mìla i další obchodí domy. Bylo v nìm hned nìkolik technologickıch novinek.

„Uvnitø byla klimatizace nebo potrubní pošta. Novinkou byly i eskalátory, které nikdy pøed tím nebyly instalované uvnitø domu,“ dodal Lukeš. 

Naèasování dokonèení stavby ale bylo osudové a zabránilo vìtšímu ohlasu ve svìtì. Bílá labu byla otevøena v bøeznu 1939, pár dní po zaèátku okupace. Mezi prvními zákazníky byli proto nìmeètí vojáci. 

Football news:

Mourinho before the match with Chelsea: Tottenham are not afraid of anyone
Guardiola on the schedule: Players lose the joy of football. This is a problem
Solskjaer about Manchester United: We didn't start the Premier League like the others, because of the European Cup and pre-season, which we didn't have
Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all