Czech Republic

Biden žádal Minsk o propuštění vůdců opozice, Lukašenka označil za diktátora

V Bìlorusku už sedmı tıden trvají demonstrace proti Lukašenkovì setrvání v úøadu. Mnoho Bìlorusù je pøesvìdèeno, že jeho vítìzství v srpnovıch volbách je zfalšované, a opozice, stejnì jako EU, jeho vítìzství neuznává. Protesty, jejichž úèastníci žádají Lukašenkùv odchod a nové volby, pokraèují pøes mnohdy brutální policejní zákroky a zatıkání.

Biden uvedl, že stojí na stranì demonstrantù, kteøí podle nìj vyjadøují pokojnì svùj názor a požadují nové volby. Bıvalı viceprezident USA také vyzval, aby Minsk propustil nìkolik konkrétních vùdcù opozice. Oznaèil je za „politické vìznì“.

„Prezident Trump se odmítá k Lukašenkovım akcím vyjádøit nebo nabídnout svou osobní podporu prodemokratickému hnutí,“ uvedl Biden. Lukašenkovu pøedem neohlášenou inauguraci oznaèil Biden za „švidl“. 

„Když se prezident ve strachu skrıvá pøed vlastními obèany a odmítá pøijmout vùli lidu, je to znak slabého, nelegitimního autokrata, ne silného lídra,“ dodal.

Ve vyjádøení, které k Bìlorusku poskytl agentuøe Reuters, Biden slíbil, že hodlá bránit americké „demokratické hodnoty a podporovat ty, kteøí je sdílejí“. Konkrétní kroky, které by jeho pøípadná administrativa podnikla vùèi Bìlorusku, ale neavizoval.

Football news:

Modric is the 4th Real Madrid player to score in 35+ years in the Champions League. Di Stefano, Puskas and hento were before him
The first match between Ajax and Liverpool is Cruyff's favorite. Because of the fog, the stands did not see the goals, van Gaal slipped through without a ticket, and watched from the commentary room
Real Madrid conceded three goals in the first half of a Champions League home game for the first time since 2000
Arsene Wenger: Griezmann has to play in the centre, he is hardworking and passes well. But this is the zone and Messi
The guards would not let striker Borussia stadium on Tuesday by the coach of Inter. Markus presented a photo from the Internet
Woodward said that Manchester United is not aware of the negotiations on the creation of the European Premier League
Griezmann, Coutinho, Busquets and Roberto discuss new contracts with Barca with a reduced salary