Czech Republic

Biden prodloužil zákaz cest do USA ze zemí Schengenu či Británie

Od soboty také platí zákaz vstupu do USA pro všechny cestující, kteøí byli nedávno v Jihoafrické republice, s vıjimkou americkıch obèanù.

„Se zhoršující se pandemií a šíøením více nakažlivıch variant koronaviru není èas na uvolòování omezení mezinárodních cest,“ vyjádøila se k v pondìlí k situaci mluvèí Bílého domu Jen Psakiová.

Nová americká administrativa se obává rozšíøení „jihoafrické“ mutace koronaviru v USA, napsala agentura Reuters s odkazem na vyjádøení èinitelky amerického Støediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

„Pøidáváme JAR na seznam zemí s omezenım pøístupem kvùli znepokojivé variantì (koronaviru), která se již rozšíøila za hranice Jihoafrické republiky,“ øekla Anne Schuchatová z CDC.

Omezení cest z vybranıch evropskıch zemí a Brazílie Trump 18. ledna, tedy dva dny pøed koncem svého mandátu, naøídil zrušit s platností od úterka. Biden však ihned dal najevo, že po usednutí do Bílého domu Trumpùv plán na stažení restrikcí anuluje.

Biden zaujímá v boji s koronavirem podstatnì agresivnìjší postoj než Trump, kterı èelil soustavné kritice expertù, že pandemii podceòuje.

Jihoafrická varianta viru SARS-CoV-2 je podle expertù až o 50 procent nakažlivìjší než „normální“ koronavirus, panují rovnìž obavy, že by na ni nemusely zabírat již schválené oèkovací látky proti covidu-19.

V USA úøady tuto mutaci viru zatím nezaznamenaly, ve 20 státech se však již objevila takzvaná britská varianta, která je také nakažlivìjší, vakcíny proti ní však podle vìdcù zabírají. JAR zatím zprávy o chystaném zákazu cest nekomentovala.

Ve Spojenıch státech zaène od úterı platit požadavek na to, aby všichni cestující z ciziny starší dvou let podstoupili pøed odletem test na koronavirus. Po pøíletu do USA po nich zároveò bude žádána sedmidenní izolace a po dalších tøech až pìti dnech absolvování dalšího testu. Opatøení je souèástí Bidenovy strategie pro boj s nákazou, se kterou v zemi zemøelo již pøes 418 000 lidí.

Football news:

Thomas Tuchel: Chelsea are in good shape and want to be the first to beat Manchester United on their own field in the Premier League
Conte on the Inter: When you don't win for 10 years, you get used to it, you look for excuses. I increased the pressure and became a pain in the ass
Ronaldo has 4 goals in the last 4 matches in Serie A. He is ahead of Lukaku by 2 goals in the list of scorers
On Saturday, the City store was worth 400 million pounds. It was Guardiola who left Sterling, Bernard, Rhodri and other stars in reserve
Ndombele on Pochettino's training sessions: They played a role in my injuries. I wanted to return to France
Tuchel will be allocated more than 250 million euros for summer transfers at Chelsea. Abramovich gave the go-ahead (Sport1.De)
Paratici on the injury of Dybala: The reviews of specialists are not as bad as they expected in Juve