Czech Republic

Biden obvinil Trumpa, že kapituloval před pandemií. Zvládáme to, říká Trump

Vyjádøení personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse, na které prezidentskı kandidát demokratù Joe Biden reagoval, nebylo podle Bidena jen pøeøeknutím, ale „upøímnım uznáním toho, co bylo zjevnì strategií prezidenta Trumpa od zaèátku krize: mávat bílou vlajkou porážky a doufat, že virus odejde, když jej bude ignorovat“.

Podle bıvalého viceprezidenta USA není pøi pùsobení souèasné hlavy státu pøekvapením, že se virus nekontrolovanì šíøí zemí a dokonce i po Bílém domì.

Nákaza koronavirem se aktuálnì potvrdila u šéfa kanceláøe viceprezidenta Mikea Pence a „nìkolika dalších èlenù viceprezidentovy kanceláøe“. Už døíve se jím infikoval i prezident Trump, jeho manželka Melania a syn Barron.

Personální šéf Bílého domu v rozhovoru se stanicí CNN dnes øekl, že souèasná administrativa „nebude kontrolovat pandemii“. „Budeme kontrolovat skuteènost, že dostaneme vakcínu a léky,“ uvedl Meadowse.

K vıvoji pandemie v USA se na nedìlním pøedvolebním mítinku ve státì New Hampshire vyjádøil i sám prezident Trump. Podle nìj vláda situaci zvládá a i bez vakcíny dokáže zploštit køivku nákazy. „Bude to za námi. A víte, kdo to dokázal. Já. Vìøili byste tomu?“ øekl republikánskı prezident shromáždìnım pøíznivcùm.

Covid-19, silné téma ve volební kampani

Pandemie covidu-19 je jedním z velkıch témat pøed nadcházejícími prezidentskımi volbami v USA, plánovanımi na 3. listopadu. V pøedbìžném èi korespondenèním hlasování už ale odvolilo pøes 58 milionù Amerièanù.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která dlouhodobì sleduje vıvoj pandemie, se virem SARS-CoV-2 nakazilo už více než 8,6 milionu obyvatel USA. S covidem-19 jich zemøelo pøes 225 tisíc.

Podle amerického Støediska pro kontrolu a prevenci nemocí Spojené státy v pátek zaznamenaly pøes 84 tisíc nakaženıch, což je dosud nejvyšší denní údaj. Dennì nyní v USA s covidem-19 umírá v prùmìru 900 lidí. Napøíklad stát New York, kterı byl jedním z ohnisek šíøení nákazy v USA, zaznamenal od zaèátku epidemie už pøes pùl milionu nakaženıch.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?