Czech Republic

Bez vakcíny se viru nezbavíme. I čínská bude kvalitní, míní imunolog Větvička

„Probíhají závody firem. Kdo povolení obdrží první, získá pøedevším slávu, o peníze ani tak nejde. Každá firma vsadila na nìco jiného. Vìøím spíše novìjším, technologickım vakcínám, ale vakcíny èínské a ruské budou stejnì kvalitní. Jen jim zatím tolik nejde testování, proto jsou pozadu,“ vysvìtlil imunolog.

V rozhovoru pro CNN Prima NEWS Vìtvièka podpoøil slova ministra zdravotnictví Jana Blatného, kterı avizoval, že si Èeši nebudou moci vybrat, jakou vakcínu dostanou. „Nezáleží na tom, o kterou vakcínu pùjde. Vybírat si nebude možné, protože jich v první fázi nebude tolik,“ míní imunolog.

Rychlı vıvoj vakcíny se dvìma zmínìnım firmám zøejmì vyplatí, ceny oèkování ale chtìjí podle Vìtvièky nastavit nezvykle nízko. „O byznys sice pùjde, ale firmy se dušují, že ceny udrží na minimu. Vìtšinou se mluví o zhruba deseti dolarech. Ovšem pokud se ukáže, že se budeme muset oèkovat dvakrát za rok, kšeft z toho samozøejmì bude velkı,“ myslí si imunolog.

Bez oèkování pandemii neporazíme

Vìtvièka v Èesku pozoruje trend, kdy se lidé staví vùèi chystanému oèkování odmítavì a pochybují o jeho kvalitì. „Pokud bych byl optimista, mùže bıt 65 procent populace prooèkováno v polovinì pøíštího roku. Ale pokud velká èást lidí vakcínu odmítne, nezbavíme se nákazy v Èesku dalších pìt let. Tøicet procent oèkovanıch nebude staèit,“ upozornil expert v poøadu K Vìci.

Vìtvièka se domnívá, že budoucnost nákazy mají v rukou více obèané než vlády. Podle nìj záleží na každém jednotlivci, zda bude nosit roušku a dodržovat hygienické návyky. Imunolog rovnìž doporuèuje posilovat imunitu pohybem èi zdravou stravu. „A hlavnì nežít ve stresu. Je to velmi tìžké, ale dùležité,“ uzavøel Vìtvièka.

Football news:

Flick's future in Bayern is in doubt. He has a difficult relationship with Salihamidzic
Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis