Czech Republic

Bez fanoušků, proti lídrovi. Třebíčské hokejisty čeká ostrý návrat

„Je to zvláštní, jako celı prùbìh sezony,“ souhlasí kapitán bílıch hvìzd Lukáš Nedvídek. „Bohužel, je to bez lidí. Takže to až taková vıhoda nebude. Jen to, že nemusíme nikam cestovat.“

Na prázdné tribuny si však nejen hokejisté v poslední dobì musejí zvykat. „Samozøejmì je vždy lepší, když hrajete pøed lidmi. To je bez pochyb. Ale øekl bych, že jsme se s tím jakoby smíøili,“ øíká šestadvacetiletı tøebíèskı útoèník. „Atmosféru se na støídaèce snažíme s klukama vytvoøit sami. Chceme bıt vtáhnutí do zápasu. A pak to už tolik nevnímáme,“ vysvìtluje.

Aby náhodou nebyla dnešní domácí premiéra málo pikantní, okoøení ji zcela odlišné postavení obou tımù v tabulce. Na led poslední Tøebíèe pøijedou první Benátky nad Jizerou. „Vypadá to, že letos jsou kvalitnìjší, než byli loni. Zaèátek jim vyšel. Ale to, že jsou nyní první, zase tolik neznamená,“ uvìdomuje si Nedvídek, že tabulku Chance ligy hodnì zkresluje poèet utkání, které jednotlivé tımy odehrály.

Zatímco Benátky nad Jizerou mají za sebou už deset duelù – spoleènì s Prostìjovem nejvíc – Tøebíè stihla sehrát jen tøi zápasy.

„Navíc my na Benátky budeme nachystaní stejnì, jako na kohokoliv jiného,“ má jasno Nedvídek. „Naopak máme o motivaci postaráno: budeme je chtít z toho prvního fleku sesadit.“ Ještì t잚í duel Horácká Slavia podle papírovıch pøedpokladù èeká v sobotu, kdy do Tøebíèe pøijede jeden z favoritù na postup do extraligy: aktuálnì tøetí Vsetín. „Ideální scénáø pro ty dva zápasy by samozøejmì byl zisk šesti bodù. A my se o to budeme snažit,“ slibuje Nedvídek.

Ani z Valachù si tìžkou hlavu nedìlá. „Ono je nìkdy paradoxnì nìkdy lepší hrát s papírovì silnìjším soupeøem, kterı hraje urovnanı, systémovı hokej,“ dumá Nedvídek. „Mùže vám to sednou víc, než když soupeø na ledì lítá. Jako Benátky, které jsou hodnì aktivní.“

O psychickou vzpruhu se bílé hvìzdy postaraly o víkendu, když po 66 dnech bez zápasového vytížení zvítìzily v Sokolovì 3:1. „Pauzu jsme mìli snad dva mìsíce, takže to bereme jako náš první, startovací zápas. Takže jsme rádi, že se nám podaøilo vyhrát za tøi body,“ dodává Nedvídek.

Football news:

Andrea Pirlo: Thanks to Conte, I wanted to become a coach. There is a lot of respect and sympathy between us
Gian Piero Gasperini: Miranchuk's goal is to find stability. I have to adapt to his characteristics
Rubiales apologized for the lack of a replay of the moment with the check of the game with the hand of the defender Athletic in the match with Real Madrid
Guardiola on the ban on hugs after goals: The reason for this situation in the UK is not in the players, come on
You can also hand over tickets for Euro and return the money (if the matches are postponed in March, everything will burn out). Instructions
Mark Clattenburg: Klopp knows what he's doing, he's incredibly smart. Jurgen is bad at losing, he and Ferguson have more in common than he realizes
Alex Ferguson: Rooney has had a fantastic career. I hope he can be a coach