Czech Republic

Berlinale vyhrál film s českým podílem Smolný pich aneb Pitomý porno

„Radu Jude je pro mì režisér, kterı vždy jde proti proudu, dalo by se øíct, že píchá do vosích hnízd. A toho si nesmírnì vážím. I tento film je zrovna tak relevantní a trefnı, protože bez skrupulí demaskuje pokrytectví a dvojí tváø souèasné spoleènosti. A je pøitom i velmi vtipnı,“ øekl koproducent vítìzného filmu Jiøí Koneènı. 

Pøíbìh uèitelky, která je vystavena ostré konfrontaci s rodièi dìtí poté, co na internet unikne její soukromé video s choulostivım erotickım obsahem, je kousavá satira o sexu, lžích a vidu, ale i nesmlouvavı pohled na pokrytectví souèasné spoleènosti nejen v Rumunsku. Režisér téma zpracoval neotøelou formou kombinující tøi stylisticky zcela odlišné èásti.

Snímek podpoøila Rada Státního fondu kinematografie ve vızvì na minoritní koprodukce èástkou 2,5 milionu korun. „Fond kinematografie ušel s projekty Radu Judeho dlouhou cestu a Zlatı medvìd z Berlinale je jejím dosavadním vrcholem. Absolutní vítìz a hlavní cena v Berlínì a za pøedešlı film Køišálovı globus z Karlovıch Varù jsou vysvìdèením dlouhodobé podpory,“ uvedla øeditelka fondu Helena Bezdìk Fraòková.

Football news:

Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us