Czech Republic

Benátky a Jihlava promarnily šanci vést první hokejovou ligu

Slavia stejnì jako Kladno, Prostìjov, Kadaò a Šumperk sehrála první duel od 10. øíjna po vynucené koronavirové pauze a pøerušení soutìže, do které se tyto celky rozhodly vrátit pøi povinném testování na covid-19 až od prosince.

Pražané, kteøí pøed pauzou podlehli v Pøerovì 2:4, si pøipsali sedmou vıhru z posledních osmi zápasù. Dukla naopak po sérii ètyø vítìzství podruhé za sebou neuspìla. V Jihlavì sice Slavia prohrávala už 1:3, ale obrat dovršil v èase 61:52 první brankou v sezonì obránce Václav Veber.

Benátky ètyøikrát za sebou vyhrály bez ztráty bodu, ale narazily také na rozjetı Pøerov, kterı jejich sérii pøerušil a oslavil také ètvrtı úspìch v øadì. Dvìma góly k tomu pomohl útoèník Jakub Svoboda.

Se shodnì dlouhou pauzou se musely ve vzájemné bitvì vyrovnat v dohrávce 11. kola Prostìjov a Kladno. Hostující Rytíøi stále bez hrajícího majitele Jaromíra Jágra, kterı se chystá na pozdìjší vstup do sezony, z nìj vyšli s tøetí vıhrou za sebou a posedmé v øadì bodovali. V èase 61:28 rozhodl ruskı obránce Stìpan Zacharèuk, èerstvá posila z extraligovıch Pardubic.

Po dvou porážkách zabral Vsetín, kterı v dohrávce 12. dìjství doma vyhrál nad Frıdkem-Místkem 5:2. Tøemi body za gól a dvì asistence k tomu pomohl Sebastian Gorèík a dvìma trefami Jan Kloz. Hosté prohráli pátı z posledních šesti zápasù.

Tøetí vıhru z posledních ètyø zápasù si pøipsala Tøebíè, která vyhrála v dohrávce 4. kola v Ústí nad Labem 4:0. Hosté v 26. minutì vedli díky využitım pøesilovım hrám Ladislava Bittnera a Lukáše Nedvídka 2:0 a v závìreèném dìjství dovršili vısledek Václav Krliš a Jakub Stehlík. Gólman Pavel Jekel udržel podruhé za sebou èisté konto. Domácí Slovan poètvrté v øadì prohrál a potøetí za sebou neskóroval.

Pátou porážku za sebou si pøipsal kolínskı nováèek, kterı podlehl v dohrávce 7. kola v Havíøovì 2:3. Za domácí skóroval dvakrát Jakub Kotala, kterı devìt minut pøed koncem rozhodl vítìznou trefou. Havíøov po pøedešlé sérii ètyø proher zvítìzil podruhé za sebou.

Kadaò nastoupila ještì bez èerstvé posily obránce Karla Kubáta a podlehla na vlastním ledì Vrchlabí 1:5. Nováèek tak vyhrál potøetí za sebou a drží se na páté pozici. Další nováèek Šumperk naopak utrpìl debakl v Sokolovì 1:8.

13.kolo

Sestavy:
Jan Brož (Fuèík) – D. Krenželok, Eliáš, T. Èernı, Strejèek, Bilèík, Mareš – Èachotskı (A), Skoøepa (C), Illéš – Jiránek, Fronk, V. Brož – T. Harkabus, Lichanec, Pekr – T. Havránek, Èermák, Chlubna.

Sestavy:
Michajlov (Málek) – Buchta, J. Novák (C), D. Krejèí, Hejda, Gaspar, Veber, Barák – Kafka, Všeteèka, Šmerha – Tomica, Jaroslav Bednáø, Šteiner – J. Doležal (A), Kuák, Jar. Brož – M. Ondráèek, Vlèek, Petrov.

Rozhodèí: Souèek, Hucl – Jindra, Bìlohlav

Sestavy:
Paøík (Žajdlík) – Kolmann, Šedivı, Štibingr, Kunst, Haš, Aubrecht, Kováø – A. Dlouhı, Najman, D. Špaèek – Pabiška, Èederle, Jiruš – Wiencek, Mìchura, Šafaøovskı – Jansa, Gajda.

Sestavy:
Kacetl (D. Dvoøák) – Kubeš, Hrabal, Krisl, Zboøil, Svozil, Kuèeøík, Døímal, Fencl – Dostálek, Pšurnı, T. Doležal – Èíp, Hejcman, Svoboda – Šoustal, Süss, Matìj Svoboda – Dobša.

Rozhodèí: Wagner, Zavøel – Bosák, Ševic

Sestavy:
Cichoò (Hamrla) – J. Pohl (A), Houdek, A. Rulík, D. Zeman, Klejna, Kadeøávek, Sıkora – Koneènı (A), Kverka, Prymula – Šik, Gut, M. Kadlec – D. Tùma, T. Rohan (C), Švec – Osmík, Vildumetz, Kropáèek.

Sestavy:
Peksa (49. Altrichter) – Kabelka, Gewiese (C), Nepokoj, Weintritt, Dosek, Ševèík, Vìntus – P. Kratochvíl, Milfait (A), Jaroš (A) – Kuèera, Baláž, Krejèiøík – Krè, Tadeáš Král, Spratek – Danielèák, Hroch, Blaško.

Rozhodèí: Zubzanda, Bejèek – Štofa, Horažïovskı

Sestavy:
R. Bìhula (Hanuljak) – R. Havel, Havlín, Kottek, T. Bìhula, Seemann – Jakub Veselı, Bucek, Koblížek – J. Svoboda, Matyáš Svoboda, Homer – Chlouba, Hradeckı, Morong – Berèík.

Sestavy:
Soukup (Štìpánek) – Buèko, J. Moník, Linhart, Vála, Kajínek, Jirkù, Niko – M. Kratochvil, Hozák, Urban – Machaè, Nouza, Mròa – Chalupa, Matıs, Chrtek – Heøman, Costa, Formánek.

Rozhodèí: Kostourek, Valenta – Baxa, Kokrment

Dohrávka 7. kola

Sestavy:
Groh (Daòa) – Koèí, Boøuta (A), Mrowiec, Chroboèek, Rašner, L. Rutar – Adamskı, Prokeš, Kotala – O. Procházka, F. Seman (A), R. Szturc – Doktor, Maruna (C), D. Sklenáø – Mrva, Ivan, Cihláø.

Sestavy:
Sejpal (O. Martínek) – Kukla, Husa, Muška, Blaha, Zdenìk, Váchal – Z. Král, Šafránek (C), Jankovskı – Stehlík (A), J. Veselı, L. Krejèík (A) – Petržilka, Štohanzl, R. Martínek – Nìmec, Semirád, Zumr – Síla.

Rozhodèí: Dìdek, Kašík – Hanzlík, Hranoš

Poèet divákù: bez divákù

Dohrávka 4. kola

Sestavy:
Schwarz (Hamalèík) – J. Drtina (A), Š. Havránek, Vl. Brož (A), Vala, Vacík, M. Voženílek, Zich – Trávníèek (C), Pšenièka, Severa – Tùma, Vrdlovec, Matìjèek – Furch, G. Szturc, Tlaèil – O. Bláha, Protasenja, Grim.

Sestavy:
Jekel (Mièán) – Furch, Zukal, Tejnor, Stehlík, L. Chalupa, Kowalczyk, Vodièka – Vodnı (A), Nedvídek (C), Šovíèek – Krliš, Bittner (A), Psota – Š. Kratochvil, Koøenek, Ferda – Køehlík, Michálek, Hrubec.

Rozhodèí: Petružálek, Jaroš – Kreuzer, Polonyi

Dohrávka 11. kola

Sestavy:
Bláha (Wolf) – Matyáš, Pìnèík, Drtil, Piegl, Stanìk, Rudl – Mrázek, Bartoš, Vachutka – Motloch, T. Kaut, Hrníèko – Žálèík, Chlán, T. Jandus – Podlaha, M. Novák, Janeèek.

Sestavy:
Brízgala (Novotnı) – Frye, Mikliš, Kehar, Zelingr, V. Sorokin, S. Zacharèuk, Štochl – Šapovaliv, Plekanec, Melka – Hlava, Pitule, Raèuk – Bílek, Kubík, Guman – Hajnı, Filip, Š. Bláha.

Dohrávka 12. kola

Sestavy:
Málek (Gába) – Ondraèka, Smetana, Kudìlka (C), Bartko, Hryciow, Štach (A), Jenáèek – Bøezina, Pechanec, Gorèík – R. Vlach, J. Kloz, Pùèek – Machaè, Kucharczyk (A), Babka – Hoøanskı, Šilhavı, Vítek.

Sestavy:
Raszka (Suchánek) – Vainonen, Haman, Husák, Hrachovskı, Zahradníèek, J. Michálek – Kofroò, Mikulík (C), Šedivı – Tomi, R. Veselı, Klimša (A) – Kurovskı, Peterek, Martynek (A) – Kaukiè, Stuchlík, Raška – Matiaško.

Rozhodèí: Jechoutek, Barek – Polák, Vašíèek

KLUBZVVPPPPSB

Football news:

Lampard will be sacked if Chelsea's results don't get better soon. Allegri and Tuchel are Interested (Sky Sports)
Cristiano Ronaldo: I am very happy with my fourth title in Italy. This is the Juventus we love! 🏆
Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans