Czech Republic

Bělorusové opět protestují proti Lukašenkovi. Neodradila je ani policie

Centrum hlavního mìsta Minsku podle uzavøely stovky policistù a vojákù. Úøady v centru mìsta uzavøely nìkteré stanice metra a vypnuly vysokorychlostní internet pro mobilní telefony, aby lidem zkomplikovaly domluvu ohlednì protestù.

„Dnes je zvláštní den,“ uvedla opozièní vùdkynì Svjatlana Cichanouská. Ta pøed necelımi dvìma tıdny vyzvala prezidenta, aby do této nedìle odstoupil a propustil všechny politické vìznì, jinak zemi v pondìlí ochromí celostátní stávka.

Lukašenko vládne v Bìlorusku už 26 let a letos v srpnu ho ústøední volební komise opìt vyhlásila vítìzem prezidentskıch voleb. Opozice, Evropská unie, Spojené státy i další zemì považují vısledky za zmanipulované.

Protesty v Bìlorusku pokraèují už dva a pùl mìsíce, a to pøes èetné zatıkání a mnohdy brutální zákroky bezpeènostních sil vùèi demonstrantùm. Nejvíce lidí vychází do ulic protestovat proti Lukašenkovi právì v nedìli.

Football news:

Berg reached the Champions League group at 34 - probably the last one in his life. And I chewed out that very victory for Krasnodar
Ronaldo scored the 750th goal of his career. 450 of them are for real
Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries