Czech Republic

Během středy přibylo 2404 potvrzených případů covidu. Je to o 270 méně než před týdnem

Poèet zemøelıch stoupl proti ranním údajùm na webu ministerstva zdravotnictví o 100 na 8507. Aktuálnì se s koronavirem potıká témìø 67 000 lidí, vìtšina má mírnı prùbìh nemoci. 

Od bøeznového zaèátku epidemie se covidem-19 v Èesku nakazilo zhruba 531 000 lidí. Denní nárùsty poètu nakaženıch postupnì klesají od pøelomu øíjna a listopadu, kdy dosahovaly rekordních èísel kolem 15 000 nakaženıch dennì. Tento tıden pøibylo zatím v pondìlí 3573 potvrzenıch pøípadù a v úterı 5180.

Laboratoøe ale také v poslední dobì ménì testují. Zatímco v nìkolika øíjnovıch dnech provedly i pøes 40 000 testù dennì, tento tıden je to kolem 22.000 testù za den. V úterı podíl pozitivních stoupl na 23,62 procenta, v pondìlí dosáhl 16,2 procenta.

Postupnì zpomaluje také nárùst množství úmrtí nakaženıch koronavirem. Na pøelomu øíjna a listopadu pøibıvaly dennì i více než dvì stovky zemøelıch. Minulı tıden se už nárùsty držely tìsnì nad stovkou a v nedìli 29. listopadu pøibylo 88 úmrtí, což bylo nejménì od poloviny øíjna. V pondìlí bylo zaznamenáno 112 zemøelıch, v úterı 89 a dnes zatím 43. Údaje o množství úmrtí za poslední dny však ministerstvo vìtšinou zpìtnì navyšuje.

V souèasné dobì je nákaza nejvíce rozšíøena na Havlíèkobrodsku, kde za uplynulıch sedm dní zaznamenali zhruba 562 nakaženıch na 100 000 obyvatel. Následují Svitavsko a Kutnohorsko, kde se nákaza za poslední tıden prokázala u 362 lidí v pøepoètu na 100 000 obyvatel.

Football news:

Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry