Czech Republic

Během dvou dní policistům ujížděli dva motorkáři, jeden převážel drogy

V nedìli po poledni se policejní hlídka rozhodla zkontrolovat motorkáøe v ulici Jihozápadní IV v Praze 4. Ten se ale rozhodl lustrace neúèastnit a pøed policisty ujel.

„Celé pronásledování netrvalo dlouho, jelikož øidiè po nebezpeèném ujíždìní, kde dokonce vysokou rychlostí projel støedem parku a ohrozil nìkolik úèastníkù silnièního provozu, následnì odstavil svou motorku a zaèal utíkat,“ popsala mluvèí policie Hana Køížová.

Už pìšího motorkáøe po nìkolika metrech dostihli a pomocí donucovacích prostøedkù ho zastavili. Po zjištìní totožnosti pìtatøicetiletého øidièe zjistili, že má ètyøi zákazy øízení a že pár dní pøed tím u nìj v autì hlídka našla drogy. 

V pondìlí motorkáø naboural, když ujíždìl pøed policisty. V motorce mìl uložené drogy. (1.3.2021)

„Stejného muže stavìla jiná hlídka a to v Praze 5 ve vozidle Fiat Ducato. Pøi prohlídce policisté ve vozidle nalezli omamné a psychotropní látky a v zavazadlovém prostoru motorku, na které muž pak v nedìli policistùm ujíždìl,“ sdìlila Køížová s tím, že pøi druhém zadržení test na drogy odmítl.

Muž je podezøelı z trestného èinu maøení úøedního rozhodnutí a vykázání, za kterı mu hrozí dva roky.

Další konflikt s motorkáøem, kterı nedbal vızev k zastavení, policisté øešili v pondìlí v Praze 5. Z ulice Plzeòská ujel až do Øep, kde se u tramvajového obratištì vyboural, a pak se neúspìšnì pokusil o útìk.

„Na místì mu také provedli orientaèní test na pøítomnost omamnıch a psychotropních látek a jedù s pozitivním vısledkem. V úložném prostoru motorky pak policisté našli ještì tøi sáèky s pervitinem,“ dodala k druhému pøípadu Køížová.

Zranìného muže odvezla záchranka na ošetøení do nemocnice. Kvùli maøení vıkonu úøedního rozhodnutí a vykázání a také pøechovávání omamné a psychotropní látky a jedu mu hrozí také dva roky vìzení.

Football news:

Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen