Czech Republic

Bavorsko od testování českých pendlerů po 48 hodinách neustoupí. Jednání posun nepřinesla

Kulhánek považuje souèasnı stav za dlouhodobì neúnosnı. Dlouhé kolony aut s pendlery, kteøí potøebovali testy, se tvoøily na hranicích už o víkendu a v pondìlí znovu. V úterı bylo èekajících pendlerù na hranicích ménì, je ale pravdìpodobné, že se pondìlní situace bude každé dva dny opakovat.

„Premiér Babiš konstatoval, že telefonát s bavorskım premiérem nepøinesl nic a bavorskı premiér bude postupovat v rozporu s dohodou mezi premiérem Babišem a nìmeckou kancléøkou Angelou Merkelovou,“ øekl Kulhánek.

Bavorsko prı svùj postoj nezmìní ani do budoucna. „Což ve vısledku pro nás znamená komplikace každıch 48 hodin. Dlouhodobì je to z mého pohledu neudržitelné. Každıch 48 hodin testovat 20 000 pendlerù, a už sdílenì s nìmeckou stranou, je prostì dlouhodobì neúnosné. Proto jsme prosili, aby byl vyslán apel k nìmecké vládì, aby pravidla zmìnila, ale Bavorsko si stojí na svém, jak konstatoval pan premiér,“ uvedl Kulhánek.

Po zkušenostech z pondìlního návalu na hranièním pøechodu v Pomezí nad Ohøí, kdy auta stála v nìkolika frontách od èasného rána a èekala hodiny na testování, Karlovarskı kraj navıšil administrativní síly na testovacím místì, které narychlo zøídil v Pomezí nad Ohøí. „Tím se nám zvıšil poèet otestovanıch aut ze 30 na 60 za hodinu,“ podotkl Kulhánek.

Pendleøi kromì testovacího místa na hranicích využívají další místa v Karlovarském kraji. Jejich potøeba testování zahltila i objednávkové call centrum. „Vèera (v pondìlí) mìlo call centrum rekordní poèet objednávek. Zatímco bìžnì jich odbaví za den okolo 800, v pondìlí to bylo 1260,“ doplnil karlovarskı hejtman, pole nìhož kapacity antigenního testování nemusí brzy staèit.

Testy musí mít i pendleøi, kteøí pracují na saské stranì hranice, tam potøebují dva testy tıdnì, ty se také dìlí mezi èeskou a nìmeckou stranu.

Football news:

Jordan Henderson will miss at least 4-6 weeks due to a groin injury
Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed