Czech Republic

Basketbalisty Nymburka čeká finálový turnaj Ligy mistrů v Aténách

Šestnáctinásobný èeský mistr kraloval v základní èásti celé soutìži s 26 body za 12 výher ze 14 utkání ve skupinì C. V osmifinále vyøadil tureckou Bandirmu 2:0 na zápasy a na dvojzápas s AEK, druhým celkem skupiny B, už na jaøe nedošlo. Pøes tyto výsledky se Nymburk neøadí mezi favority turnaje.

„Samozøejmì jsou tam týmy s mnohem více penìzi, vìtší historií a zkušeností, které mohou být považovány za favority. Ale já chci být jako mùj mentor Neno Ginzburg, kouè èeské reprezentace, a dokázat nìco neèekaného,“ øekl trenér Nymburka Oren Amiel, jehož tým odletí do Atén dnes veèer.

Z kádru z minulé sezony chybí kapitán Pavel Pumprla, další èeští reprezentanti Jaromír Bohaèík a Martin Peterka, Deishuan Booker, Roko Rogiè, Michael Dixon a pivot Zach Hankins, jenž se øadil mezi nejlepší podkošové hráèe v soutìži. Pøišli naopak Slovinec Luka Rupnik, Amerièané Omar Prewitt, Stephen Zimmerman, Jerrick Harding a také mladík Luboš Kováø.

„Oba týmy mají nové sestavy a jsou v úplnì jiné situaci, než kdyby se hrálo na jaøe. Teï bylo pár utkání, ve kterých jsme si je mohli prohlédnout, ale teprve náš vzájemný zápas ukáže pravou sílu obou kádrù,“ podotkl Amiel.

„Pro nás je hlavní, abychom zápas odehráli tak, že budeme vìdìt, že jsme tam nechali všechno. Když to nebude staèit a soupeø bude zkrátka lepší, tak s tím dokážeme žít. Horší by bylo, kdybychom pak ze zápasu odcházeli s tím, že jsme mìli na to pøedvést více,“ doplnil izraelský kouè Nymburka.

Støedoèeši v hlavní klubové soutìži FIBA už nyní dosáhli na maximum za ètyøi roky její existence a v pøípadì postupu mohou vybojovat nejlepší výsledek v dìjinách klubu. Nymburk už byl dvakrát ve ètvrtfinále Evropského poháru ULEB. V sezonì 2009/10 nestaèil tìsnì na Bilbao a o dva roky pozdìji prohrál s Petrohradem.

„Chceme ukázat to nejlepší, co dokážeme, a vyhrát. Už jsme nìkolikrát ukázali, že jsme schopni porážet kohokoli, pokud necháme na høišti všechno. Musíme hrát tak, jako by to byl poslední zápas v našem životì. Chceme dosáhnout nejlepšího výsledku v historii klubu,“ prohlásil osmatøicetiletý matador nymburského týmu Petr Benda

I kádr AEK Atény se obmìnil. Odešli Kendrick Ray, Mario Chalmers a Jerai Grant. Posilami jsou hvìzdná jména Matt Lojeski, Yanick Moreira èi Tyrese Rice. Bývalý šampion Evropské ligy a Eurocupu už plánoval po sezonì v Panathinaikosu konec kariéry, ale rozhodl se bojovat o chybìjící trofej ve sbírce.

Nymburk má AEK co oplácet. V roce 2018 se oba celky potkaly v osmifinále. Støedoèeši sice vyhráli v Aténách 98:88, ale doma dobøe rozehraný souboj nedotáhli a po dramatickém závìru a porážce 82:93 s pozdìjším šampionem vypadli. V roèníku 2018/19 v základní skupinì AEK zvítìzil v Praze o jediný bod 94:93 a doma 80:76.

„AEK je skvìlý tým. Já proti nim hrál dvakrát. Pøivedli velká jména, skvìlé støelce. Pro vìtšinu jsou favoritem, ale je to jen jeden zápas, ve kterém se mùže stát cokoli. A to je naše výhoda. Pod tlakem budou oni. Když zahrajeme dobøe, mùžeme porazit kohokoli. Mnì se naše šance líbí. Jen je tøeba, abychom do zápasu nastoupili se správnì nastavenou myslí,“ podotkla jedna z posil Nymburka Prewitt.

Final Eight se bude hrát v hale OAKA, která má nejvyšší návštìvu na basketbal 20.300 divákù, ale v souèasné koronavirové dobì se bude hrát bez fanouškù. Opatøení budou podobná ‚bublinì‘ aplikované pro dohrávku NBA v Orlandu.

Turnaj zaène ve støedu duely Hapoel Jeruzalém - Burgos a Türk Telekom Ankara - JDA Dijon. Nymburk nastoupí proti AEK ve ètvrtek od 17:30 v pøímém pøenosu programu Nova Sport1 a pøípadného soupeøe mu urèí následující duel Zaragozy s dalším španìlským celkem Tenerife. V barvách Zaragozy bude chybìt èeský reprezentant Vít Krejèí, který si vážnì poranil koleno.

V sobotu veèer se budou vyhlašovat ocenìní tohoto roèníku Ligy mistrù a mezi kandidáty jsou Bohaèík, Hankins a také Vojtìch Hruban a trenér Amiel.

Football news:

Two warring club are tired of the greyness, came together and changed the Danish football. This is the path of Midtjylland - now he is in the Champions League
Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today