Czech Republic

Basketbalisté Nymburka a Opavy srovnali na čele ligy krok

V Nymburku bylo v prvním poloèase k vidìní ofenzivní pøedstavení z obou stran a do pøestávky padlo 115 bodù. „Asi se ani nedá publikovat, co jsem hráèùm øíkal v poloèase, bylo to peprnìjší, protože první poloèas byl pro Nymburk jak støelecké cvièení bez obrany. Dali jsme 85 bodù, což v Nymburce není špatné, ale zápasy nevyhrávají útoky, ale obrana,“ posteskl si trenér hostù Antonín Pišteckı po zápase a s defenzivou svého tımu nebyl spokojen ani jeho protìjšek Oren Amiel.

Jednatøicetiletı Palyza, jenž se do tımu šestnáctinásobného mistra vrátil po více než šesti letech, promìnil ètyøi tøíbodové pokusy ze šesti. Více bodù zapsal jen kapitán Vojtìch Hruban, kterı byl s 24 body nejlepším støelcem zápasu. Hosté se ve druhém poloèase museli obejít bez zranìného Lamba Autreyho.

„Obrana místy nefungovala a hlavnì jsme dìlali chybu v tom, že jsme nebyli schopni po deseti patnácti dobøe odbránìnıch sekundách dokonèit obranu a dostali jsme støely z dlouhé vzdálenosti,“ øekl Palyza, jenž byl rád, jak obnovenou premiéru v mužstvu zvládl. „Bylo pár signálù, ve kterıch jsem se ztratil a nevìdìl, kam bìžet, ale jinak bylo moje zapojení vcelku slušné,“ konstatoval.

Opava porazila USK, kterı pøed dvìma tıdny získal skalp Nymburka a ukonèil tak jeho více než dvouletou neporazitelnost v domácí lize. Slezané hostující tım zatlaèili v úvodní ètvrtinì a náskok uhájili, pøestože Pražané po pøestávce mohutnì dotahovali. Filip Zbránek k vıhøe pøispìl 23 body, Martin Gniadek dal o bod ménì. Za USK se Zbránkovi vyrovnal Jan Štìrba.

Stobodovou hranici pøekonal i Kolín, kterı vyhrál na høišti Dìèína 105:75. „Po minulém domácím zápase s Ústím, kde jsme po dlouhé dobì prohráli, nás porážka mrzela a øekli jsme si, že nemùžeme k žádnému utkání pøistupovat vlažnì. Domácí sice bojovali, ale dnes proti nám nemìli žádnou šanci,“ pochvaloval si nejlepší støelec zápasu Adam Èíž, jenž si pøipsal 32 bodù.

Basketbalová Kooperativa liga mužù - 11. kolo:

Hruban 24, Palyza 15, Obasohan 14 - Hanes 17, Rakoèeviè 14, Pecka 13.


Nejvíce bodù: Šiška 18, Pomikálek 17, Kotásek 9 - Èíž 32, Machaè a Skinner po 15.


Nejvíce bodù: Zbránek 23, Gniadek 22, Šiøina 15 - Štìrba 23, Mareš 16, Rikiè a Bátovskı po 10.

KLUBZÁPASYVİHRYPROHRYSKÓREPROCENTA

Football news:

Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season