Czech Republic

Basebalová pálka, tahání za vlasy. U pumpy ve Varech se porvaly ženy

Podle policejního vyšetøování k vzájemnım útokùm došlo v polovinì listopadu u jedné benzinové pumpy v Karlovıch Varech. 

„Nejprve mìla pøistoupit dvaadvacetiletá žena k o rok mladší ženì a zaútoèit na ní basebalovou pálkou. Po nìkolika úderech mìla napadená žena útoènici chytit za vlasy, kdy následkem toho dvaadvacetiletá žena upadla na zem a z ruky jí vypadla pálka. Toho mìla mladší žena využít, zvednout jí a nìkolikrát ženu udeøit,“ popsala zaèátek rvaèky krajská policejní mluvèí Eva Valtová.

Ženy nadále v boji pokraèovaly a do rvaèky se postupnì mìly pøidat další dvì, které zde byly s nimi. „Tøiadvacetiletá žena mìla jednu z žen táhnout za vlasy k vozidlu a dvacetiletá druhou kopnout do zad,“ uvedla Valtová.

Posléze bitka skonèila a tøi ženy z místa odjely. Nechaly zde jednadvacetiletou zranìnou ženu. Záchranaøi ji pøevezli k vyšetøení do nemocnice.

Kamarádka se zákazem øízení

Policisté si další den pozvali k vıslechu na místní služebnu dvacetiletou úèastnici rvaèky. Do areálu policejního oddìlení ji vezla o rok starší kamarádka. 

Vjela na místo pøes dopravní znaèku zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou mimo vozidla policie. 

Policisté ji proto zastavili, aby ji zkontrolovali. Následnì zjistili, že øídila pøes pøes platnı zákaz øízení a rovnou ji tak pøedvedli na služebnu.

„Policisté z obvodního oddìlení Karlovy Vary-mìsto sdìlili všem ženám podezøení ze spáchání pøeèinu vıtržnictví. Jednadvacetileté a o rok starší ženì dále sdìlili podezøení ze spáchání pøeèinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a jednadvacetileté navíc ze spáchání pøeèinu maøení vıkonu úøedního rozhodnutí a vykázání,“ øekla policejní mluvèí Valtová.

Podezøelım ženám hrozí v pøípadì prokázání viny dvou až tøíleté vìzení.

Football news:

De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament