logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Baseballisté porazili JAR a v kvalifikaci o Tokio slaví první výhru

Baseballisté mají na kontì vıhru a dvì porážky. V sobotu narazí na Izrael, v nedìli na Španìlsko a oba zápasy musí vyhrát, aby mìli ještì šanci na postup nebo skonèili druzí a hráli dodateènou kvalifikaci pøíští rok na Tchaj-wanu.

„Nadìje poøád je. A jak se øíká, nadìje umírá poslední,“ øekl první metaø Daniel Vavruša. „Máme pøed sebou poslední dva zápasy sezony a jdeme na krev,“ dodal nadhazovaè Boris Bokaj, kterı povolil Jihoafrièanùm bod ve druhé smìnì, ale ustál plné mety ve tøetí a jinak se mu daøilo sedm smìn s pomocí obrany útok soupeøe udržet.

Po prohrách s favorizovanımi Nizozemci (1:4) a Italy (1:5) se Èeši vypoøádali s vıbìrem JAR, kterı dopoledne dohrával zápas s Itálií a prohrál až v nastavené smìnì 4:10. Vavruša k tomu pomohl dvoumetovım odpalem ve ètvrté smìnì, kterım stáhl dva body a otoèil na 2:1. „Jsem rád, že jsem pomohl zlomit zápas,“ oddechl si.

O smìnu pozdìji Jihoafrièanùm nevyšlo støídání nadhazovaèe a Èeši pøidali ètyøi body. Pøi Cahillovì pùsobení na „kopci“ naplnili mety a odpaly chytaèe Èecha a Mužíka znamenaly tøi body. A šestı umožnil chybou nadhazovaè.

Osmou smìnu úspìšnì odházel letošní mistr Evropy do 23 let Hlouch. V dohrávce pøidali baseballisté další bod, naèež po Mužíkovì homerunu do levého pole pøi obsazenıch metách narostlo skóre na 11:1 a utkání skonèilo rozdílem. „Chtìl jsem balon trefit tvrdì a skonèilo to za plotem,“ usmíval se Mužík.

Evropsko-africká olympijská kvalifikace v baseballu

Parma, Boloòa

Themes
ICO