Czech Republic

Baseballisté porazili JAR a v kvalifikaci o Tokio slaví první výhru

Baseballisté mají na kontì vıhru a dvì porážky. V sobotu narazí na Izrael, v nedìli na Španìlsko a oba zápasy musí vyhrát, aby mìli ještì šanci na postup nebo skonèili druzí a hráli dodateènou kvalifikaci pøíští rok na Tchaj-wanu.

„Nadìje poøád je. A jak se øíká, nadìje umírá poslední,“ øekl první metaø Daniel Vavruša. „Máme pøed sebou poslední dva zápasy sezony a jdeme na krev,“ dodal nadhazovaè Boris Bokaj, kterı povolil Jihoafrièanùm bod ve druhé smìnì, ale ustál plné mety ve tøetí a jinak se mu daøilo sedm smìn s pomocí obrany útok soupeøe udržet.

Po prohrách s favorizovanımi Nizozemci (1:4) a Italy (1:5) se Èeši vypoøádali s vıbìrem JAR, kterı dopoledne dohrával zápas s Itálií a prohrál až v nastavené smìnì 4:10. Vavruša k tomu pomohl dvoumetovım odpalem ve ètvrté smìnì, kterım stáhl dva body a otoèil na 2:1. „Jsem rád, že jsem pomohl zlomit zápas,“ oddechl si.

O smìnu pozdìji Jihoafrièanùm nevyšlo støídání nadhazovaèe a Èeši pøidali ètyøi body. Pøi Cahillovì pùsobení na „kopci“ naplnili mety a odpaly chytaèe Èecha a Mužíka znamenaly tøi body. A šestı umožnil chybou nadhazovaè.

Osmou smìnu úspìšnì odházel letošní mistr Evropy do 23 let Hlouch. V dohrávce pøidali baseballisté další bod, naèež po Mužíkovì homerunu do levého pole pøi obsazenıch metách narostlo skóre na 11:1 a utkání skonèilo rozdílem. „Chtìl jsem balon trefit tvrdì a skonèilo to za plotem,“ usmíval se Mužík.

Evropsko-africká olympijská kvalifikace v baseballu

Parma, Boloòa

Football news:

Ibrahimovic was injured in training. In Milan, they believe that he is out for a long time
Flick about Borussia: This is one of the best teams in Europe. I will be very happy if we play for zero
Barcelona trained in large groups, Real Madrid – in small ones, despite being allowed to go to the second stage of training
Klopp spoke to Werner via video link. They couldn't meet in person because of the virus
Gerrard on the break in Istanbul: Benitez came in and told: Traore in the shower, Hamann on the field. We've never played like this, but we have a plan
Cesc Fabregas: Mourinho is the perfect coach for top players
Ødegaard plans to Zidane for next season. He will get a chance in Real life