Czech Republic

Bar v Uherském Brodě otevřel jako petiční místo. Po návštěvě policie zavřel

„Je pravda, že provozovatel bar otevøel. Øíkal nám, že to má jako agitaèní místnost pro lidi, kteøí chtìjí podepsat petici. Po intervenci policie majitel bar v 18:30 uzavøel,“ uvedla pro iDNES.cz krajská mluvèí policie Lenka Javorková

Podle policie porušil naøízení vlády, a tak bude muž dále vyšetøován. Mluvèí také potvrdila, že v baru bylo osm dalších lidí, kteøí popíjeli nealkoholické nápoje. „Policie pøítomné osoby ztotožnila a bude vyhodnocovat další postup,“ uzavøela Javorková.

Také reportér CNN Prima News, kterı byl na místì potvrdil, že v prostoru baru sedí lidé s nápojem. Na petici, která má sloužit k založení politické strany, vidìl ètyøi podpisy. 

O otevøení bar Restart informoval dopøedu na Facebooku. „V sobotu otvíráme bar s pøíznaènım názvem Restart, jelikož už nadále nehodláme poslouchat tato absurdní naøízení vlády, které zdùvodòují obrovskım celostátním podvodem s názvem covid 19 a vyhlásili jsme obèanskı odpor formou obèanské neposlušnosti,“ napsal odpovìdnı vedoucí baru Tomáš Weintritt. 

S redakcí iDNES.cz odmítl v pátek hovoøit.  Restart není jedinı podnik, kterı se snaží navzdory vládním zákazùm mít otevøeno. V pátek byli lidé v pražské restauraci Šeberák. Policisté na místì udìlovali pokuty.

Zoufalí lidé dìlají zoufalé èiny, øíká majitel restaurace Šeberák:

Football news:

Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club