Czech Republic

Baník vyhodil trenéra Kozla. Tým je v útlumu, vysvětluje klub

Baník Ostrava novinku oznámil na svıch webovıch stránkách, spolu s Kozlem odchází i jeho asistent Ivan Kopeckı.

„Domníváme se, že jsme trenérskému tımu vytvoøili dostateènı dlouhı prostor pro koncepèní práci. Nelze ale než si nepøiznat, že vıkony a hra tımu mìly sestupnou tendenci, místo aby to bylo naopak,“ uvedl sportovní øeditel Alois Grussmann.

„Vìøili jsme, že po vítìzné sérii v prosinci tım nabral sebevìdomí, koneènì se nastartuje a pùjdeme postupnì nahoru i hernì, ale po zimní pauze znovu nastal celkovı pokles. Je evidentní, že tım je v útlumu a my mu potøebujeme dát nìjakı stimul, což je hlavní pøíèina této zmìny,“ dodal.

Pøipravujeme podrobnosti...

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield