Czech Republic

Babiš vyhlásil výběrové řízení na předsedu ÚOHS. Zájemci mají čas do pátku

Právì tento požadavek kritizovaly protikorupèní organizace, podle kterých zbyteènì omezoval okruh zájemcù na veøejný sektor.

Podle pùvodních materiálù musel uchazeè mít bezpeènostní provìrku na stupeò dùvìrné v dobì podání pøihlášky do výbìrového øízení, následnì pro výkon pozice pøedsedy antimonopolního úøadu na stupeò tajné. Nyní staèí, aby uchazeè doložil, že podal žádost o vydání provìrky na stupeò tajné nejpozdìji pøed vydáním rozhodnutí o jmenování.

Souèasný šéf antimonopolního úøadu Petr Rafaj odstoupí z funkce k 1. prosinci, rezignaci už døíve pøedal prezidentovi Miloši Zemanovi. Hlavì státu minulý týden potvrdil námìstek ministra vnitra Petr Mlsna, že má zájem se výbìrového øízení zúèastnit.

Football news:

Inzaghi on the draw with Juve: we Could have won if Benevento had been smarter on the counterattack
Milner about VAR: We need a serious discussion. I feel that I have cooled down to the game in its current state
Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart