Czech Republic

Až 27 let vězení. V Británii padly tresty za udušení Vietnamců v kamionu

Druhı nejvyšší trest uložil soud britskému pøepravci Ronanu Hughesovi, kterı má za møížemi strávit 20 let. Osmnáct let dostal ètyøiadvacetiletı Eamonn Harrison, kterı odvezl kontejner do belgického pøístavu  Zeebrugge. 

Dlouhé tresty vìzení dostali také 24letı Eamonn Harrison, kterı èást cesty øídil kamion s pøipojenım chladírenskım kontejnerem, a 26letı øidiè Maurice Robinson, kterı kamion pøevezl do Británie. Harrisona poslal soud do vìzení na 18 let, Robinsona na 13 let a ètyøi mìsíce.

Soudce pøitom stanovil, že si budou muset všichni ètyøi odsouzení odpykat ve vìzení nejménì dvì tøetiny trestu místo obvyklé poloviny.

Tìla 39 lidí byla nalezena 23. øíjna 2019 v kontejneru s tahaèem zaparkovaném v prùmyslové zónì mìsta Grays poblíž Londına. Kontejner se dostal do Anglie z belgického pøístavu Zeebrugge. Nejstarší z obìtí bylo 44 let, dvìma nejmladším chlapcùm 15 let. Mezi mrtvımi bylo 31 mužù a osm žen.

Podle vyšetøovatelù zemøeli Vietnamci kvùli kombinaci nedostatku kyslíku a pøehøátí v uzavøeném prostoru. Podle expertù dosáhla teplota uvnitø kontejneru až 38,5 stupnì Celsia.

Podle vyšetøovatelù migranti z Vietnamu za cestu do Británie zaplatili každı až 13 000 liber (380 000 Kè).

Vietnamskı soud za napomáhání nelegální migraci v polovinì loòského záøí odsoudil sedm lidí. Muži ve vìku 26 až 36 let si vyslechli podmínìné i nepodmínìné tresty v rozsahu od dvou a pùl do sedmi a pùl let vìzení.

Pøípad smrti 39 Vietnamcù vyvolal velkou pozornost a upozornil mimo jiné na okolnosti, za jakıch pašeráci pøevážejí migranty z Afriky a Asie do Británie.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7