Czech Republic

Austrálec Mills bude hrát v Disney Worldu zadarmo, svůj milion dá charitě

Jedenatøicetiletı Patty Mills se svùj vınos z osmi zápasù základní èásti rozhodl poslat organizacím Black Lives Matter Australia a Black Deaths in Custody a èást vìnuje kampani We Got You, jež upozoròuje na rasismus v australském sportu.

Mills o tomto problému nìco ví. Je sice jedním z mála Austrálcù, kteøí to dotáhli do reprezentace a k velkım penìzùm, doma je za vzor a za hvìzdu, avšak jeho matka patøila k takzvané ukradené generaci. Coby potomek pùvodních obyvatel byla v dìtství odebrána rodièùm a dána na pøevıchovu do bílé rodiny. Millsùv otec je rovnìž Aboridžinec, pochází z Ostrovù Torresova prùlivu.

Millsovi v Austrálii kdysi založili basketbalovı klub Shadows, za kterı hráli pøíslušníci tamních menšin. Patty ho pøed nìkolika lety obnovil pod názvem Warriors.

„Jsem hrdı na to, že vezmu každièkı cent a vìnuji ho na to, aby se v Austrálii skoncovalo s rasismem,“ pøedsevzal si bohulibì. „Budu hrát, abych nenechával na stole peníze, které mohou jít pøímo èernım.“

Mills navazuje na pivotmana Dwighta Howarda z LA Lakers, kterı své pøíjmy z floridského turnaje vìnuje charitì Breathe Again.

„Austrálie je bájeèná zemì, Amerika je bájeèná zemì, ale všichni máme nìjaké problémy. Naším cílem by mìlo bıt spojit se a spoleènì pracovat,“ pøál by si Mills.

Dvaadvacítka tımù NBA se od úterka do ètvrtka stìhovala do uzavøeného komplexu v Disney Worldu. Po tréninkovıch zápasech je od od 30. èervence èekají utkání základní èásti. Od poloviny srpna do poloviny øíjna se odehraje play off, umožní-li to koronavirus.

Football news:

Benfica are working on a transfer for Cavani
Messi refused to shake hands with Cakir after the game with Napoli. The referee cancelled his goal
🐝De Jong played with Napoli with a bandage on his arm due to a bee sting
Shevchenko-Pirlo: good Luck in your new adventure
Owen on Barca: an Aging team. They don't look like they will reach the final, and they don't look like Barcelona
Monchi on Rakitic in Seville: He is my friend, but it is difficult financially, if not impossible
Borussia will offer Sancho a new contract if Manchester United do not agree to their terms by Monday